Differentiatiestage Algemeen Operatieve gynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Met de invoering van het nieuwe opleiden is beheersing van uterusextirpaties en prolapsoperaties  geen vereiste in de 4-jarige basisopleiding.  Voor kandidaten die een in het etalagejaar een gynaecologische differentiatie willen volgen biedt de stage de kans operatieve vaardigheden aan te vullen.
Nadruk op gynaecologische spreekuren en grotere abdominale en vaginale chirurgie.

De vakgroep gynaecologie bestaat uit  8 gynaecologen, en beoefent het vakgebied in al zijn  facetten. Speerpunten van de maatschap zijn minimaal invasieve en bekkenbodem chirurgie. Het ziekenhuis heeft een oncologische taakstelling. De praktijk wordt uitgeoefend op de locaties van VieCuri  te Venlo en Venray. De klinische verloskundige en acute zorg zijn geconcentreerd in Venlo. Op de verloskamers worden we ondersteund door 2e lijn verloskundigen in een 24 uur bezetting. Binnen de vakgroep werkt verder een fertiliteitarts.
Besprekingen: Wekelijks
Elke vrijdag preoperatieve bespreking operatieprogramma voor de week volgend op de komende week.
1e vrijdag van de maand: + protocol of casuïstiek bespreking binnen de maatschap of clusteronderwijs.
2e vrijdag van de maand: + obstetrie bespreking .
3e vrijdag van de maand:  fertiliteitbespreking.
4e vrijdag van de maand: + overleg met 2e lijnverloskundigen en richtlijn/artikel bespreking/onderwijs
Maandelijks; PA besprekingen Radiologie bespreking, perinatologie bespreking met kinderartsen en wederzijdse aios.
Per 6 weken uro-gyn. bespreking.
Per kwartaal: Opleidingsvergadering, complicatiebespreking
Refereeravonden in de cluster 5/jr, eigen huis 1/jr.

Sollicitatie en contact

Het is een plaats voor een aios, die in de laatste fase van de opleiding de operatieve vaardigheid wil verbreden. Verwacht wordt dat tenminste 4 jaar van de opleiding met goed gevolg zijn doorlopen.
Per stage is er plaats voor een kandidaat. Om voldoende bekwaamheden te behalen is de minimumduur 6 maanden maar is ook afhankelijk van individuele vaardigheden. De stage kan ook worden vervolgd met een stage bekkenbodem of endoscopische chirurgie.
Verdere informatie verzoeken en sollicitaties te richten aan:
Dr. J.J. van Beek, gynaecoloog-opleider of
Mevr. Dr. I. van Gestel, waarnemend opleider
VieCuri medisch centrum voor Noord-Limburg
Postbus 1926
5900 BX Venlo
077-3205555. E-mail: jvbeek@viecuri.nl of ivgestel@viecuri.nl

Viecuri Medisch Centrum Venlo

VieCuri behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), met locaties in Venlo en Venray. Daarnaast hebben we buitenpoli’s in de gemeenten Horst, Peel & Maas en Reuver. Met een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners is VieCuri hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Met ruim 2800 medewerkers, meer dan 180 specialisten en gemiddeld 70 arts-assistenten proberen we dagelijks onze zorg te verbeteren. Iedere dag net weer dat tandje meer, dát is wat ons inspireert. En het is juist onze gedrevenheid die VieCuri gewoon beter maakt. Deel jij onze ambitie en heb jij ook talent voor beter? Dan leidt VieCuri jouw talent graag in betere banen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Viecuri Medisch Centrum Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

tel.: 077 320 55 55
website: http://www.viecuri.nl/