Differentiatiestage Sociale pediatrie Profileringsstage Sociale Pediatrie II: kindermishandeling

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als speerpunt ‘signalering en aanpak van een vermoeden op kindermishandeling’. Hierin speelt de patiëntenzorg een grote rol, waarbij het UMCU als expertise centrum gezien wordt.  In de patiëntenzorg wordt intensief samengewerkt met de psycho-sociale afdeling (medische psychologie en maatschappelijk werk, psychotraumacentrum, centrum seksueel geweld), meerdere deelspecialisten en Bureau Jeugdzorg (waaronder de vertrouwensartsen )
Daarnaast wordt veel onderwijs op dit gebied verzorgd voor een brede doelgroep en wordt onderzoek verricht naar de signalering van kindermishandeling op de SEH.
U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur, neemt deel aan meerdere multidisciplinaire overlegvormen en kunt mee kijken bij de medebehandelaars om een goed beeld van de diagnostische mogelijkheden te krijgen waarmee  .gepaste hulpverlening opgestart kan worden.
Deze problematiek vraagt om kennis op het juridisch vlak, die ruim aan bod zal komen.

- De afdeling sociale pediatrie werkt nauw samen met de psychosociale afdeling (PSA). Sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek van het kind wordt uitgevoerd door de psycholoog, terwijl maatschappelijk werk inzicht probeert te krijgen in de gezinsdynamiek. Het is mogelijk om achter de spiegelruit mee te kijken bij de diagnostiek van het kind. Het voeren van gemeenschappelijke gesprekken met de andere disciplines is gebruikelijk.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is mogelijk;

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de sociale pediatrie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl ) en de stageopleider Dr. E.M. van de Putte, e.vandeputte@umcutrecht.nl
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KB.03.023.2
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

"Ontwikkel jij de kennis voor de gezondheidszorg van de toekomst?"
De stichting Postacademisch Onderwijs Midden-Nederland (PAOK MN) organiseert nascholing voor verschillende beroepen in de zorg voor zieke kinderen. Voor artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen zijn er vakspecifieke, maar ook thematische multidisciplinaire programma's. De vorm loopt uiteen van korte refereeravonden tot meerdaagse nascholingscursussen en symposia. E-learningmodules worden geleidelijk ontwikkeld.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: https://www.hetwkz.nl/nl/Opleidingen