Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Profileringsstage ‘Soma en Psyche’ (Zorglijnen Acute en Intensieve Psychiatrie en Ontwikkelingsstoornissen UMCU)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er is een unieke samenwerking met de sociale pediatrie en met de medische psychologie. U werkt direct onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiaters. U draait een eigen spreekuur op de poli Kinder- en Jeugdpsychiatrie en doet zelfstandig psychiatrische consulten in het WKZ. U maakt gebruik van het databoekje, zelfrapportage door de patiënt, ouders en school, zodat u voor het polikliniek consult reeds geïnformeerd bent. U leert wat de toegevoegde waarde is van psychiatrisch, psychologisch onderzoek en van gezinsdiagnostiek.  U leert indicaties voor verwijzing en behandeling vast te stellen.  U leert nieuwe gespreksvaardigheden. Uw onderzoek kan gesuperviseerd worden vanachter een one way screen. U leert u de basisprincipes van de psychiatrische diagnostiek en behandeling. Bijvoorbeeld van het delier en somatisch onvoldoende verklaarde klachten. U kijkt vanuit een ander specialisme naar uw eigen vak en de samenwerking met uw eigen vakgenoten. U leert dat er consultatie alleen effectief is als de liaisonfunctie ook goed vervuld wordt.  Kennis nemen van acute psychiatrie bij kinderen jeugdigen en bijwonen van inschatten van IBS (inbewaringstelling ) en RM (rechtelijke machtiging) is mogelijk. De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie werkt nauw samen met de afdeling sociale pediatrie en de medische psychologie.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de kinder- en jeugdpsychiatrie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl )
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

"Ontwikkel jij de kennis voor de gezondheidszorg van de toekomst?"
De stichting Postacademisch Onderwijs Midden-Nederland (PAOK MN) organiseert nascholing voor verschillende beroepen in de zorg voor zieke kinderen. Voor artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen zijn er vakspecifieke, maar ook thematische multidisciplinaire programma's. De vorm loopt uiteen van korte refereeravonden tot meerdaagse nascholingscursussen en symposia. E-learningmodules worden geleidelijk ontwikkeld.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: https://www.hetwkz.nl/nl/Opleidingen