Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Kinderreumatologie en -immunologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kinderreumatologie en kinderimmunologie van het WKZ is de grootste in Nederland en biedt de zorg aan kinderen en jongeren met complexe autoimmuunziekten, auto-inflammatoire aandoeningen en kinderen met humorale en gecombineerde immuundeficienties. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling kinderinfectieziekten, kinderhematooncologie en stamceltransplantatie, waardoor het hele traject van diagnostiek van een immuundeficiëntie tot en
met de behandeling in de vorm van stamceltransplantatie kan worden gevolgd. De subafdeling kinderimmunologie en reumatologie is een tertiair/quaternair verwijscentrum voor kinderen met complexe aandoeningen van het immuunsysteem.
Er is samenwerking op diverse niveaus met grote Europese kinderimmunologische en reumatologische centra.
Er is een grote interactie met de basale immunologie zowel voor de immuundeficiënties, als voor de reumatologische aandoeningen.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de kinderimmunologie en -reumatologie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel( j.frenkel@umcutrecht.nl )
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Vervolgens zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

"Ontwikkel jij de kennis voor de gezondheidszorg van de toekomst?"
De stichting Postacademisch Onderwijs Midden-Nederland (PAOK MN) organiseert nascholing voor verschillende beroepen in de zorg voor zieke kinderen. Voor artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen zijn er vakspecifieke, maar ook thematische multidisciplinaire programma's. De vorm loopt uiteen van korte refereeravonden tot meerdaagse nascholingscursussen en symposia. E-learningmodules worden geleidelijk ontwikkeld.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: https://www.hetwkz.nl/nl/Opleidingen