Volwassenpsychiatrie Keuze Stage wetenschappelijk onderzoek: de rol van genetische en omgevingsfactoren in het ontstaan van een psychose

Aanvang: 
07-02-2020

Wat gaat de aios leren?

Genetische en omgevingsfactoren dragen bij aan het ontstaan van psychiatrische aandoeningen, zoals psychose, depressie en verslaving. Uit onderzoek blijkt dat polygenic scores en omgevingsscores complexe fenotypen kunnen voorspellen, maar nog niet altijd heel nauwkeurig. Dit heeft te maken -onder andere- met ongecontroleerde effecten (bijv. de genetische aanleg betrokken bij omgevingsfactoren) die de voorspellende waarde van deze scores kunnen verstoren. Een beter begrip van deze interacties is van enorm belang om een klinische vertaling van deze scores te kunnen voorzien.

Centrale onderzoeksvraag:
Is het mogelijk om door veranderingen in de omgevingsfactoren en weerbaarheid een bepaalde genetische kwetsbaarheid tegen te gaan?

In deze stage wordt je betrokken bij het onderzoeksteam van J. Luykx en A. Batalla. Het onderzoek richt op het (individueel) effect van genetische (bijv. polygenic scores) en omgevingsfactoren (bijv. cannabisgebruik) in het voorspellen van verschillende fenotypes, zoals psychotische symptomen, middelengebruik en welzijn. Hiervoor gebruiken wij grote datasets met zowel patiënten, families en gezonde controles, zoals de UK-Biobank (https://www.ukbiobank.ac.uk).

Werkzaamheden:
Leren werken met grote datasets, polygenic scores opstellen, data-analyses uitvoeren en resultaten opschrijven.
Indien gewenst: meewerken aan klinische werkzaamheden op de afdeling vroege psychose (A3), en/of vormgeven an het zorgprogramma Middelengebruik en Psychose.

Hoe ga ik leren?

De AIOS krijgt vaste begeleiding en supervisie door J. Luykx, A. Batalla en hun onderzoeksteam, gekoppeld aan de afdeling Translational Neuroscience en Psychiatrie. Verschillende manieren van samenwerking zijn mogelijk (bijv. gedeeltelijk klinische taken op de afdeling vroege psychose, A3). Enige affiniteit met statistiek (bijv. R) is vereist. Ter voorbereiding kunnen de volgende cursussen ondersteunen zijn:
https://lagunita.stanford.edu/courses/Medicine/MedStats-SP/SelfPaced/about
https://swirlstats.com/

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen