Volwassenpsychiatrie Keuzestage schizofrenie expertise

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De behandeling van patiënten met schizofrenie is veel breder dan alleen het voorschrijven van het juiste antipsychoticum. Om patiënten met schizofrenie een optimale kans te geven op een goede prognose is een intensieve behandeling nodig. Een belangrijk deel speelt zich af voor dat de patiënt echt in behandeling komt en bestaat uit het creëren van een goed contact en vertrouwen om met de patiënt een werkrelatie op te zetten. Vervolgens kan de patiënt middels motivational interviewing geholpen worden om een adequate hulpvraag op te stellen. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit het reduceren van bijwerkingen, het verminderen van psychotische symptomen, het leren omgaan met bepaalde resistente klachten of het uitbreiden van de activiteiten. Binnen deze stage, die 6 of 12 maanden kan duren, zal de psychiater-in-opleiding 2 dagen per week op de Stemmenpoli werken onder begeleiding van Prof. Sommer. Hier wordt ervaring opgedaan met het optimaliseren van medicatie bij patiënten met resistente symptomen, het uitvoeren van motivational interviewing, CGT en traumatherapie bij psychotische patiënten en het begeleiden van een groepsgesprek met lotgenoten.

Twee andere dagen per week zal de arts second opinions uitvoeren onder begeleiding van Dr. Cahn waarbij de diagnose, de medicamenteuze therapie of de behandeling van bijwerkingen centraal staan. De arts zal ook het bijwerkingen spreekuur samen met Dr. Cahn verzorgen, waarin de nieuwste mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van het metabole syndroom geleerd worden. Eén dag per week zal vrij worden gepland voor verdieping in de literatuur en (desgewenst) het schrijven van een reviewartikel of voorbereiden van ene eindreferaat.

Werkbegeleiding van Dr. W. Cahn en Prof.dr. I. Sommer.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Sollicitatie en contact


Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen