Verplichte stage Interne geneeskunde Eerstejaars stage

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios start de opleiding met 12 maanden interne geneeskunde, zowel klinisch als op de spoedeisende hulp. De aios beschikt aan het einde van de 12 maanden over voldoende ‘internistisch denken’. Je hebt inzicht in laboratoriumdiagnostiek, beeldvormende diagnostiek en therapeutisch beleid.

Gedurende de eerste vier jaar van de opleiding word je geacht een aantal klinische presentaties te kunnen of te kennen. Voor een indruk van deze klinische presentaties kan het regionaal en landelijk opleidingsplan worden geraadpleegd. De nadruk ligt op acute problemen en presentaties die vaak op de SEH voorkomen op het grensvlak van de interne geneeskunde.

Hoe ga ik leren?

Jouw rol op de afdeling:

  • Dagelijks visite lopen met verpleegkundigen, en één keer per week is er grote visite. Ook ga je als aios dagelijks bij alle opgenomen patiënten langs.
  • Je bent aanspreekpunt voor verpleging gedurende de dag, bijvoorbeeld als een patiënt klinisch verslechtert.
  • Verder ben je dagelijks bezig met statusvoering, eventueel heb je overleg met andere specialisten/ paramedici die je in consult vraagt.
  • Medicatie checken en voorschrijven/wijzigen.
  • Diagnostiek aanvragen (radiologie, lab, MMI etc).
  • Bij electieve opnames breng je de patiënt in kaart, voer je medicatie in, et cetera.
  • Je schrijft ontslagbrieven waar nodig.
  • Eventueel heb je contact met de huisarts voor een overdracht of toelichting.
  • Indien nodig of gewenst voer je familiegesprekken.

Show-and-tell

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde worden via de Spoedeisende Hulp of gepland patiënten met gevarieerde morbiditeit opgenomen. Vaak gaat het om de patiënten die onder behandeling zijn op één van de poliklinieken van de IG (poli infectieziekten, poli endocrinologie, poli diabetologie, poli vasculaire geneeskunde en poli benigne hematologie) , of bekend zijn op een andere polikliniek maar nu opname nodig hebben voor een ‘algemeen’ internistisch probleem.

Sommige opnames zijn gepland (via de poli, overname uit een ander ziekenhuis), meeste opnames gebeuren echter ongepland. Verder worden op de afdeling ook patiënten verpleegd die overgeplaatst zijn van de Medium Care (step-down; soms ook overplaatsing direct van de intensive care naar de verpleegafdeling). Ook worden er met enige regelmaat op de leenbedden de patiënten van andere subspecialismen van de DIGD (MDL, nefrologie, hematologie, oncologie, reumatologie, geriatrie).

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Tania Mudrikova (internist-infectioloog) via telefoonnummer 088-757 3462 of per e-mail T.Mudrikova@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen