Keuzestage Oncologie Oncologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage oncologie wordt kennis gemaakt met het spectrum van de medische oncologie: van curatieve behandelingen met bijbehorende ondersteunende zorg, tot palliatieve zorg in de laatste levensfase.

  • Herkennen/ behandelen van complicaties van ingezette behandeling bij oncologische patiënten.
  • Zicht krijgen op het beloop van oncologische aandoeningen.
  • Curatieve en palliatieve systeemtherapie met bijbehorende ondersteunende zorg.
  • Klachtgerichte palliatieve zorg.
  • Principes van diagnostiek, stadiering en follow-up van kankerpatiënten.
  • Voorschrijven en toedienen van gangbare chemotherapie onder supervisie.
  • Principes en toepassing daarvan voor palliatieve zorg, met ook omgaan met specifieke vormen van pijnbestrijding.
  • Beslissingen rondom het levenseinde waaronder euthanasie en palliatieve sedatie.
  • Bijwonen van de bespreking van poliklinische patiënten om kennis te maken met dat deel van de oncologische zorg.
  • Soms is de mogelijkheid voor oncologische consultverlening op ander afdelingen en SEH.

Hoe ga ik leren?

Als aios bestaan je werkzaamheden uit de dagelijkse zorg voor opgenomen en op te nemen patiënten. Je voert geen werkzaamheden uit op de dagbehandeling en de polikliniek. Je bespreekt alle details van de chemotherapie of de palliatieve zorg met de supervisor, regelt de logistieke aspecten van de kuren en draagt de directe verantwoordelijkheid van de kuren en de klinische zorg van de patiënten. Als aios kun je ingeschakeld worden voor consulten in huis. Er is altijd de mogelijkheid om mee te kijken op de polikliniek. Bij bespreken van eigen patiënten in multidisciplinaire overleggen (MDO), is er de mogelijkheid dat overleg bij te wonen. Onderwijs aan de aandachtsgebieders kan worden bijgewoond.

Show-and-tell

De medische zorg wordt multidisciplinair gegeven, met verschillende oncologische medische specialismen en met andere vakgebieden zoals verpleegkundigen en psycho-sociale medewerkers. Patiënten krijgen curatieve behandelingen, palliatieve behandelingen en er wordt klachtgerichte palliatie geboden. Sommige patiënten worden behandeld in het kader van onderzoek. De afdeling heeft achttien bedden met een bezettingsgraad van 95%. Patiënten liggen op de afdeling met grote spreiding in opnameduur: kort voor geplande kuren, lang voor behandelen klachten en bijwerkingen. Op de polikliniek komen jaarlijks meer dan 1000 nieuwe patiënten en vinden circa 5000 dagbehandelingen plaats met alle bijbehorende consulten en opnames.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. G. Groenewegen, internist-oncoloog.
Telefoon: 088 755 6265
E-mail: G.Groenewegen@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen