Keuzestage Allergologie/klinische immunologie Klinische immunologie & allergologie

Duur: 
4 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie heeft nationale bekendheid voor zijn multidisciplinaire zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten. Er worden grote cohorten van patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE), het antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en het primair syndroom van Sjögren begeleid. Het translationele onderzoek van de afdeling is rondom bovengenoemde cohorten geformeerd.

Al meer dan 25 jaar is de poliklinische zorg voor patiënten met systeemaandoeningen geconcentreerd in een multidisciplinaire polikliniek waarin naast internist-klinisch immunologen en reumatologen, ook dermatologen, een nefroloog en een neuroloog participeren. Samen met kinderarts-immunologen van het WKZ en de internisten van de afdeling infectieziekten DIGD wordt de zorg geleverd aan adolescente en volwassen patiënten met immuundeficiënties. De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie verricht dagelijks consulten op klinische afdelingen bij patiënten met (verdenking op) immunologische problematiek en houdt meerdere malen per week patiëntenbesprekingen.

De stage klinische immunologie is zo ingericht dat de aios na een periode van 8 maanden op grond van het "kernpakket":

  • In staat is het functioneren van het normale immuunsysteem te beschrijven en de grote lijnen van de pathofysiologie van systeemziekten te benoemen.
  • Kennis gemaakt heeft met de klinische presentaties, verloop en behandeling van een scala aan systeemziekten.
  • Een differentiaal diagnose op kan stellen van veel voorkomende klinische verschijnselen die bij immuun-gemedieerde ziekten voorkomen.
  • De achtergronden en valkuilen van de in de patiëntenzorg meest gebruikte immunologische laboratoriumtechnieken kent en de uitslagen van deze onderzoeken in een klinische context kan interpreteren.
  • De toepassing van biologicals en andere nieuwe therapieën bij patiënten met een systeemziekte begrijpt en kan toelichten.

Medisch technische vaardigheden die in deze stage aan bod (kunnen) komen zijn o.a.: gewrichtspunctie, infuusbeleid, ECG beoordeling, non-invasieve bloeddruk- en saturatie meting, venapunctie, arteriepunctie, afname van materiaal voor microbiologisch onderzoek en het voorschrijven van geneesmiddelen.

Hoe ga ik leren?

De klinische immunologie vormt samen met de reumatologie één afdeling binnen de divisie. Veel van de activiteiten en onderwijsmomenten van de stagist klinische immunologie lopen synchroon met die van de aios reumatologie.

Je participeert vooral in poliklinische patiënten zorg. Je hebt tenminste wekelijks een spreekuur klinische immunologie en je participeert in de wekelijkse "carrousel"-polikliniek, waar nieuwe patiënten met reumatologische aandoeningen worden gezien. Als gevolg van het zien van nieuw verwezen patiënten bouw je een eigen populatie controle patiënten op. Je wordt voor, tijdens en na je spreekuur begeleid door een staflid.

Het kan zijn dat je (in overleg met je stagebegeleider) een periode zal worden ingezet voor de klinische werkzaamheden op de afdeling (inclusief dagbehandeling).

Je zal ook een periode van meerdere weken participeren in de consultendienst van de afdeling reumatologie & klinische immunologie.

Optioneel kan een stage immuundeficiëntie gevolgd worden. De tijdsbesteding bedraagt gedurende enkele maanden circa 2 dagdelen per week. Deze activiteit valt binnen een multidisciplinaire samenwerking rondom immuundeficienties tussen de kinderarts-immunologen van het WKZ, en infectiologen en internist-klinisch immunologen van het AZU.

Onder supervisie van alle stafleden van de reumatologie en klinische immunologie zal je worden getraind in het klinisch denken binnen het vakgebied.

Je participeert actief in de verschillende besprekingen en onderwijsmomenten van de afdeling. Alle patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van het te voeren beleid, een educatief karakter.

Van jou wordt gevraagd tenminste eenmalig een wetenschappelijk artikel te refereren tijdens de refereerbijeenkomsten van de afdeling.

Aanbevolen wordt te participeren in fundamenteel en/of klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders die de afdeling hiervoor heeft gesteld. Gestimuleerd wordt om te proberen een artikel te schrijven in een peer-reviewed tijdschrift.

Show-and-tell

De afdeling reumatologie & klinische immunologie is een van de acht afdelingen van de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie (DIGD). Binnen de patiëntenzorg heeft de afdeling reumatologie & klinische immunologie organisatorisch en logistiek een nauwe samenwerking met de afdeling dermatologie. Zo zijn beide klinische afdelingen op eenzelfde locatie gevestigd, hebben zij samen één verpleegkundig afdelingshoofd en is de aansturing van beide poliklinieken uniform.

Binnen de polikliniek Reumatologie & Klinische Immunologie worden jaarlijks ruim 5000 patiënten gezien. Hiervan hebben ruim 1000 een systeemziekte. Een substantieel deel van de verwijzingen betreft een second opinion.

Per dagdeel zijn er binnen de polikliniek van de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie 5-10 spreekuren van artsen en 1-2 spreekuren van verpleegkundig reumaconsulenten.

De klinische afdeling reumatologie & klinische immunologie beschikt over 8 bedden en een dagbehandeling bestaande uit 4 stoelen (met tot 3 shifts per dag). Jaarlijks zijn er circa 300 klinische opnames. Binnen de afdeling zijn 11 medisch specialisten werkzaam: 8 reumatologen en 3 internist-klinisch immunologen. Daarnaast is er ruimte voor 1 tot 2 aios om de 2-jarige differentiatie tot internist-klinisch immunoloog te volgen en voor 1 aios die een stage klinische immunologie wil volgen (geldend voor de 4-jarige basisopleiding tot internist). Vrijwel continu is ook 1 aios op de afdeling werkzaam die in het kader van de opleiding tot internist gedurende 4 maanden een stage reumatologie doet. Daarnaast zijn binnen de afdeling co-assistenten en een semiarts werkzaam in het kader van de opleiding geneeskunde.

Het onderzoek van de afdeling reumatologie & klinische immunologie kent een lange historie van onderzoek binnen de volgende hoofdthema’s: reumatoïde artritis, systemische auto-immuunziekten en artrose. Het onderzoek is zowel klinisch als translationeel. De afdeling beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten en maakt deel uit van het UMC-brede laboratorium voor translationele immunologie (LTI).

De invulling van de 8 maanden stage klinische immunologie kent naast een kernprogramma een aantal variabele onderdelen waaruit een keuze wordt gemaakt in overleg met de opleider klinische immunologie. Er wordt gewerkt met elementen uit het 2-jarige programma dat gevolgd wordt in de enkelvoudige differentiatie klinische immunologie. Voor de aios kan op deze manier een aantrekkelijk, op individuele wensen toegespitst pakket worden samengesteld.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Helen Leavis (internist-klinisch immunoloog) via telefoonnummer 088-755 7357 of per e-mail H.Leavis@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen