Jeugdpsychiatrie (dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Keuzestage (dag)klinische behandeling kinderpsychiatrie 6-12 jaar

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De dagbehandeling en kliniek richten zich voornamelijk op diagnostiek en kortdurende behandeling bij kinderen van 6-12 jaar met complexe kinderpsychiatrische problematiek. Veelal is er verder ook sprake van sociale problemen en systeemproblemen of somatische comorbiditeit.

Naast de mogelijkheid om kennis te maken met tertiaire kinderpsychiatrie biedt deze stage ook de mogelijkheid om ervaring op te doen met de meer overstijgende aspecten van het vak van de kinderpsychiater zoals leiding geven aan een multidisciplinair team.

Binnen deze stage bestaat tevens de mogelijkheid om aan onderzoek deel te nemen dan wel zelfstandig onderzoek op te zetten en hierover een eindreferaat/ artikel op te stellen.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Hoe ga ik leren?

Het betreft een stage van zes maanden op de dagbehandeling of kliniek, waarbij de psychiater in opleiding onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater verantwoordelijk is voor de diagnostiek en behandeling van opgenomen kinderen. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team met verpleegkundigen, een ouderbegeleider, vaktherapeuten, de Fritz Redlschool, een psycholoog in opleiding en GZ-psycholoog.

Werkbegeleiding van dr. E. Breetvelt of dr. P. Deschamps.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
Dr. E.J. (Elemi Breetvelt), kinder -en jeugdpsychiater, zorglijn ontwikkelingsstoornissen
Telefoonnummer 088 - 75 57470
E-mail: E.J.Breetvelt@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail:  n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen