Jeugdpsychiatrie Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Zorgprogramma Zintuiglijke Prikkelverwerkingsstoornissen (“ZZP”), onderdeel van polikliniek ontwikkelingsstoornissen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Achtergrond
Kinderen met autisme, ADHD, epilepsie en aanverwante stoornissen hebben doorgaans een andere zintuigelijke wereld. Ze kunnen meestal wel alles net zo goed zien, horen, ruiken en voelen als een ieder ander, maar hebben het probleem dat de zintuigelijke prikkels anders worden verwerkt. Dit noemen we een gestoorde prikkelverwerking. Dit leidt er toe dat er teveel of te weinig prikkels het brein binnen komen, met als gevolg dat het moeilijker is om adequaat te reageren op de buitenwereld. Anders gezegd: door de zintuigelijke invloeden van buitenaf kun je niet functioneren zoals je zelf zou willen. Het is al heel lang bekend dat zo’n gestoorde prikkelverwerking een rol speelt bij autisme en aanverwante stoornissen. Echter, het heeft binnen de kinderpsychiatrie nog niet geleid tot gerichte behandeling van dit zeer veel voorkomende probleem. De zorglijn ontwikkelingsstoornissen van het UMCU heeft daarom een speciaal zorgprogramma ontwikkeld, gericht op problemen in de prikkelverwerking. Met dit vernieuwende programma beogen we niet alleen gerichte verbeterde diagnostiek en onderzoek te verzorgen, maar ook een geheel nieuw behandelaanbod aan te bieden om stoornissen in prikkelverwerking te herstellen.

Stage
Minimaal 1, maximaal 2 dagen per week. Nota bene: deze stage kan worden aangevuld met andere deelstages op de zorglijn ontwikkelingsstoornissen, zoals de algemene polikliniek ontwikkelingsstoornissen.

Tijdens deze stage kun je volgende dingen leren:

  • Wat zijn prikkelverwerkingsstoornissen en wat is hun relatie tot verstoord gedrag bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
  • Hoe kunnen we met EEG een brug slaan tussen hersenfunctie en klinisch manifest gedrag.
  • Welke interventies kunnen de plasticiteit van kinderhersenen zo beïnvloedden dat de prikkelverwerking verbeterd wordt en bij welke kinderen moeten we deze wel of juist niet toepassen.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Hoe ga ik leren?

Tijdens deze stage kun je de volgende dingen doen:

  • Verrichten van specialistische diagnostiek (van zintuiglijke prikkelverwerkingsstoornissen). Leren hoe EEG onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen kan worden toegepast, en de beginselen van de interpretatie hiervan.
  • Leren hoe cognitieve afwijkingen samenhangen met prikkelverwerkingsstoornissen.
  • Toepassing en werking leren begrijpen van middelen die de balans tussen inhibitie en excitatie in het brein beïnvloeden en daarmee informatieverwerking verbeteren.
  • Optioneel: deelname aan het bijbehorend onderzoeksproject (analyse van data).

Vereisten? 
Een gezonde dosis interesse en leergierigheid, de rest volgt vanzelf!

Video

Zorgprogramma Prikkelverwerking

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
Dr. Hilgo Bruining, kinder -en jeugdpsychiater, zorglijn ontwikkelingsstoornissen
Telefoonnummer 088-7558640
E-mail: h.bruining@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen