Differentiatiestage Prothesiologie Bijzondere prothesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In zowel het heup als het knie team worden complexe priamire en revisie patienten behandeld. De mix van primaire prothesiologie met complexe patienten als complexe revsiie bij infectie en andere THP / TKP gerelateerde zorg maakt deze stage een bijzondere kans. Samenwerking met de Fellow en de prthotesiologie in het Diak Zeist / Utrecht behoort tot de mogelijkheden.

Sollicitatie en contact

contact vai dr H Ch Vogely

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen