Differentiatiestage Intensive care Intensive care

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Patiënten met nagenoeg alle ziektebeelden kunnen behandeld worden op de IC van het UMC Utrecht. Specifieke expertise op het gebied van infectieziekten en immunologie, hemato-oncologie, hemodynamiek en transplantatiegeneeskunde zorgt voor veel aanbod van deze patiëntencategorieën. Je zal op zeer regelmatige basis hart- of longtransplantatie patiënten behandelen. Tevens zie je patiënten met een grote diversiteit aan ‘cardiac-assist devices’ en ECLS. Ook de (acute) neurochirurgische- en gastro-intestinale chirurgische populatie die je op de IC in het UMC Utrecht treft is uniek als gevolg van bijzondere operatietechnieken, waaronder cerebrale bypass- en robotchirurgie. Ook zal je complexe (neuro)traumatologische patiënten behandelen vanwege de functie van het UMC Utrecht als traumacentrum voor een grote regio. Tenslotte zien we frequent patiënten via het Centrum voor Thuis Beademing (CTB) en het Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) expertise centrum.

Op de werkvloer vorm je een centrale schakel in een hecht team met de medische staf, de aios afkomstig van verschillende vakgroepen, PA’s, coassistenten en verpleegkundigen. Naast medische kennis en vaardigheden, wordt er op de IC een beroep gedaan op je organisatietalent en communicatievermogen. In de dagdienst ligt de focus op het opstellen van een behandelplan voor de komende 24 uur voor jouw patiënten. Dat stem je af met verpleegkundigen en medebehandelaars en je communiceert hierover met de patiënt en zijn familieleden. In de avond- en nachtdienst heb je daarnaast als fellow een coördinerende rol. Je verricht consulten op de SEH en de verpleegafdeling maakt deel uit van het Spoed Interventie Team.

Gedurende je opleiding wordt je tevens getraind in het geven van supervisie doordat je de medische leiding over eerst een halve en later een hele unit krijgt.

Hoe ga ik leren?

Met de opleiding tot intensivist in het IC Centrum van het UMC Utrecht kies je voor een gedegen onderwijsprogramma en een unieke patiëntenpopulatie. Aan het einde van de opleiding ben je in staat uitstekende en proportionele zorg te leveren aan vrijwel iedere patiënt op elke IC.

De opleiding bestaat uit een praktisch, theoretisch en wetenschappelijk deel en wordt afgesloten met een examen. Uitgangspunten voor het theoretisch onderwijs zijn de Guidelines for a training programme in Intensive Care Medicine (ESICM/ESPIC) en wordt georganiseerd door de Gemeenschappelijke Intensive Care Commissie (GIC). Sinds 2017 wordt er opgeleid aan de hand van 15 Entrusted Professional Activities (EPA's). De opleiding wordt afgesloten na het halen van het verplichte schriftelijk Europees IC examen (EDIC I). Optioneel kan een aanvullend examen (EDIC II) gedaan worden om een Europese registratie te verkrijgen.

Om geregistreerd te worden als intensivist schrijf je tijdens je opleiding een wetenschappelijk artikel en verzorg je een keer een (poster)presentatie op een congres. Deze verplichting vervalt wanneer je al gepromoveerd bent.

Vanwege de aanwezigheid van een breed georiënteerde staf kan veel diagnostiek in eigen beheer op de IC worden uitgevoerd en door jou worden gepraktiseerd. Te denken valt aan het plaatsen van arterie- en centraal veneuze lijnen, intuberen, het plaatsen van thoraxdrains en tracheostomien en het verrichten van transthoracale en transoesophageale echo’s.

Onderwijs heeft een belangrijke positie in de opleiding. Omdat naast intensivisten (fellows), ook aios en coassistenten worden opgeleid, is er onderwijs op verschillende niveaus: een ingangsniveau, een vervolgniveau en een verdiepingsniveau. Dit geldt zowel voor theoretisch onderwijs, als voor bed-side teaching en vaardigheidsonderwijs. Er is dagelijks een onderwijsmoment. Het landelijke onderwijs voor de fellows (intensivist in opleiding) bestaat uit vijf landelijke dagen en vier dagen die lokaal georganiseerd worden. Deelname wordt gefaciliteerd door de staf die nachtdienst doet voorafgaand aan een onderwijsdag.

De opleidingsgroep streeft een cultuur na waarin overlegmomenten en supervisie laagdrempelig beschikbaar zijn. Dit wordt gewaardeerd door fellows en draagt bij aan het heersende veilige opleidingsklimaat. Gedurende de duur van de opleiding neemt de mate van supervisie af. Dit verschilt per fellow, per patiënt en per handeling. Bij ieder voortgangsgesprek met de opleider wordt hierover gesproken en het supervisieniveau vastgelegd. De laatste fase van het fellowship zal de fellow ervaring opdoen met het geheel zelfstandig superviseren van de arts-assistenten op een unit.

De differentiatie Intensive Care duurt 24 maanden met aftrek van een eventuele geldige eerdere IC-stages op een level III IC. Er zijn per jaar zeven opleidingsplekken beschikbaar voor de enkelvoudige differentiatie.

Show-and-tell

Het Intensive Care (IC) Centrum van het UMC Utrecht (UMCU) vormt een unieke opleidingsplaats. Je volgt er je opleiding tot intensivist in de modernste academische IC van Europa. Er zijn 36 eenpersoonskamers verdeeld over 3 units van 12 bedden. Er werken 14 stafleden, meer dan 150 verpleegkundigen, 4 Physician Assistants (PA’s) en 4 afdelingshulpen op de werkvloer. De 14 stafleden hebben een pluriforme achtergrond, zoals anesthesiologie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. Hiermee levert ieder staflid een eigen bijdrage aan de patiëntenzorg en de opleiding. De jonge en enthousiaste medische staf deelt hun enthousiasme voor opleiden en is zeer bereid hun kennis en vaardigheden te delen.

Jaarlijks worden er ruim 2000 volwassen patiënten opgenomen op de IC van het UMC Utrecht. Ongeveer een derde daarvan zijn patiënten na cardiopulmonale chirurgie. Hieronder vallen ook patiënten na een hart- of longtransplantatie en patiënten met Extra Corporeal Life Support (ECLS) of cardiac assist devices (‘steunhart’). Ook ongeveer een derde deel van de patiënten hebben een niet-chirurgische opnamereden, waarvan ruim 100 patiënten per jaar via de interne geneeskunde acuut worden opgenomen. Deze patiënten hebben bijvoorbeeld ernstige infectieuze problemen en zijn al dan niet immuun gecompromitteerd. Als expertisecentrum neemt de IC uit een grote regio patiënten over met bijzondere neurologische/neurochirurgische, cardiopulmonale, chirurgische of anderszins complexe IC problematiek. Hoewel de gemiddelde opnameduur in het IC Centrum enkele dagen is, wordt een deel van de IC patiënten zeer langdurig behandeld en wordt er overzicht en doorzettingsvermogen verwacht van het medisch behandelteam. Het IC Centrum van het UMC Utrecht is opgezet als een ‘healing environment’ en zo ingericht dat patiënten rust ervaren in een ruimte die zo weinig mogelijk beangstigende prikkels levert.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties, schriftelijk of per e-mail, kunt u richten aan:

UMC Utrecht
T.a.v. prof. dr. D. van Dijk, intensivist
Huispostnummer F.06.149
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT
Telefoon: 088 – 756 1116
E-mail: D.vanDijk@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen