Differentiatiestage Intensive care Anesthesiologie IC

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De verdiepingsmodule intensive care (6 maanden) vormt, naast het thema intensive care (12 maanden) dat elke AIOS volgt, onderdeel van de tweejarige opleiding tot anesthesioloog-intensivist . De module intensive care wordt altijd aan het eind van de opleiding gevolgd om een aaneengesloten geheel te vormen met een fellowship intensive care, dat volgt op de afronding van de opleiding tot anesthesioloog. Na het voltooien van dit fellowship (tenminste zes maanden) kan registratie bij de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) worden aangevraagd als intensivist.

Het Intensive Care (IC) Centrum van het UMC Utrecht (UMCU) vormt een unieke opleidingsplaats. Je volgt er je opleiding tot intensivist in de modernste academische IC van Europa. Op de IC van het UMCU worden vrijwel alle categorieën IC patiënten behandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld patiënten met infectieziekten, neurologische aandoeningen, trauma patiënten, patiënten na meer of minder complexe hartchirurgie en patiënten na hart- of longtransplantatie. Ook worden patiënten met een steunhart of met Extra Corporeal Life Support (ECLS) behandeld. Patiënten komen gepland en ongepland en kunnen kort of langdurig opgenomen zijn.

De afdeling Intensive Care maakt samen met de afdeling anesthesiologie  en de eerste hulp deel uit van de divisie ‘Vitale Functies’. Opleider Intensive Care is professor D. Van Dijk, anesthesioloog-intensivist.
De 14 intensivisten hebben een pluriforme achtergrond, zoals anesthesiologie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. Hiermee levert ieder staflid een eigen bijdrage aan de patiëntenzorg en de opleiding. De jonge en enthousiaste medische staf deelt hun enthousiasme voor opleiden en is zeer bereid hun kennis en vaardigheden te delen. Ze zijn zowel overdag als 's avonds op de werkvloer aanwezig. In de nacht zijn zij  als achterwacht laagdrempelig oproepbaar. Laagdrempelig supervisie is één van de kenmerken van de afdeling. Dagelijks worden alle patiënten besproken tijdens  een multidisciplinaire bespreking met medespecialisten.

Onderwijs heeft een belangrijke positie in de opleiding. Omdat naast intensivisten (fellows), ook AIOS en coassistenten worden opgeleid, is er onderwijs op verschillende niveaus: een ingangsniveau, een vervolgniveau en een verdiepingsniveau. Dit geldt zowel voor theoretisch onderwijs, als voor bed-side teaching en vaardigheidsonderwijs. Er is dagelijks een onderwijsmoment. Het landelijke onderwijs voor de fellows bestaat uit vijf landelijke dagen en vier dagen die lokaal georganiseerd worden. Deelname is verplicht en wordt gefaciliteerd door de staf die nachtdienst doet voorafgaand aan een onderwijsdag.

De vordering worden bijgehouden in een digitaal portfolio, waarvan CoBaTrICE en de eisen van de GIC de basis vormen. De opleiding wordt afgesloten met een europees IC examen.

Om uw opleiding zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften stelt u een induvidueel opledingsplan op, wat tweemaandelijks wordt geevalueerd door de mentor afgewisseld met de (plaatsvervangend) opleider. Maandelijks is er overleg tussen de fellowgroep en de opleider, vier keer per jaar is er een opleidingsvergadering.

Hoe ga ik leren?

Jaarlijks worden er ruim 2000 volwassen patiënten opgenomen op de IC van het UMCU. Ongeveer een derde daarvan zijn patiënten na cardiopulmonale chirurgie. Hieronder vallen ook patiënten na een hart- of longtransplantatie en patiënten met Extra Corporeal Life Support (ECLS) of cardiac assist devices (‘steunhart’). Ook ongeveer een derde deel van de patiënten hebben een niet-chirurgische opnamereden, waarvan ruim 100 patiënten per jaar via de interne geneeskunde acuut worden opgenomen. Deze patiënten hebben bijvoorbeeld ernstige infectieuze problemen en zijn al dan niet immuun gecompromitteerd.

 

Als expertisecentrum neemt de IC uit een grote regio patiënten over met bijzondere neurologische/neurochirurgische, cardiopulmonale, chirurgische of anderszins complexe IC problematiek. Hoewel de gemiddelde opnameduur in het IC Centrum enkele dagen is, wordt een deel van de IC patiënten zeer langdurig behandeld en wordt er overzicht en doorzettingsvermogen verwacht van het medisch behandelteam.

Sollicitatie en contact

Uw open schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae kan u per brief of email richten aan:
Prof. Dr. J. Kesecioglu
p/a Secretariaat Intensive Care Centrum, F06.149
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3508 GA Utrecht
J.kesecioglu@umcutrecht.nl

Voor vragen omtrent sollicitatie procedures kan u contact opnemen met het secretariaat van de IC. Voor algemene informatie over de opleiding tot intensivist in het UMC Utrecht kan u contact opnemen met drs. M.C. Kerckhoffs, internist-intensivist (mkerckh2@umcutrecht.nl)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen