Differentiatiestage Endocrinologie Endocrinologie

Duur: 
24 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je leert vrijwel alle aspecten van het gehele vakgebied beheersen. Naast veel voorkomende ziektebeelden als diabetes, schildklieraandoeningen, stoornissen in de calciumhuishouding en osteoporose doe je ook veel ervaring op met meer zeldzame endocriene ziekten zoals functionerende en niet-functionerende hypofyse-adenomen en de diverse bijnierziekten. Daarnaast doe je specifieke kennis en ervaring op met de endocrien oncologische aandoeningen zoals het schildkliercarcinoom, de MEN syndromen en de neuro-endocriene tumoren. Tijdens de stage verricht je werk op de polikliniek, maar ook op de dagbehandeling en verpleegafdeling.

Aan het einde van de 24 maanden differentiatiestage heb je het volgende bereikt:

  •  Je beschikt over inzicht in de werking en regulatie van hormonale regelsystemen en het metabolisme;
  •  Je hebt inzicht in de pathogenese en pathofysiologie van de tot het profiel behorende ziektebeelden;
  •  Je hebt de kennis en vaardigheden om op efficiënte wijze de correcte diagnose te stellen bij endocriene aandoeningen en zelfstandig te behandelen;
  •  Je bent in staat de complicaties van de genoemde aandoeningen of de ingezette behandeling te herkennen en daar waar dit binnen het terrein van de endocrinologie en interne geneeskunde valt te behandelen;
  •  Je hebt inzicht in de consequenties van een chronische aandoening voor de patiënt en zijn omgeving.

Hoe ga ik leren?

De differentiatie endocrinologie ziet er als volgt uit:

  • 3-4 dagdelen spreekuur doen op de polikliniek;
  • Verrichten van intercollegiale consulten (eerste jaar);
  • Supervisie geven aan de zaalarts ten aanzien van endocrinologische patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling en de dagbehandeling;
  • Enkele malen per jaar wordt van je gevraagd cursorisch onderwijs endocrinologie te verzorgen voor beginnende aios interne geneeskunde, verpleging en coassistenten;
  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

Het belangrijkste kenmerk van de enkelvoudige differentiatie endocrinologie in het UMC Utrecht is dat je zeer ruime (praktische) ervaring opdoet met het complete scala van endocriene ziektebeelden. Op de poliklinieken heb je gedurende twee jaar je eigen patiëntenpopulatie en je ziet ruim voldoende nieuwe patiënten. Een aios ziet per week ongeveer 4-6 nieuwe patiënten en 15-20 controle patiënten.

Er is vaak overleg over endocriene ziektebeelden met de andere betrokken disciplines. Denk hierbij aan de neurochirurgie, endocriene chirurgie, nucleaire geneeskunde, pathologie, kinderendocrinologie, gynaecologische endocrinologie, klinische genetica en klinische chemie.

Show-and-tell

Op de poliklinieken endocrinologie, endocriene oncologie en diabetologie zijn circa 1100 patiëntencontacten per maand. Per maand worden er rond de 75 nieuwe patiënten gezien.

De afdeling heeft een aantal gespecialiseerde poli’s. Dit zijn naast de algemene endocrinologie het spreekuur endocriene oncologie waar ook de patiënten met erfelijke endocriene tumorsyndromen worden behandeld en een multidisciplinaire hypofyse polikliniek.

De afdeling endocriene oncologie werkt voor de patiënten met neuro-endocriene tumoren binnen één team samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Naast de algemene diabetologie is er een zwangerschapsdiabetes polikliniek, voetenspreekuur en een lipidenpolikliniek binnen de afdeling vasculaire geneeskunde. Er werken 9 stafleden in het deelgebied endocrinologie. Er zijn maximaal vijf opleidingsplaatsen voor deze differentiatie.

Samenwerkende instellingen

Antoni van Leeuwenhoek

Sollicitatie en contact

Sollicitaties, schriftelijk of per e-mail, kunt u richten aan:

UMC Utrecht
T.a.v. dr. A.M.E. Stades, internist-endocrinoloog
Huispostnummer F.02.126
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT
E-mail: A.Stades@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen