Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Gecombineerde 2e en 3e lijns kinderallergologie stage

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Welke bagage neemt de AIOS mee aan het eind van de stage?

De AIOS heeft ervaring opgedaan met:

 • de belangrijkste aspecten van de diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen met multipele atopische klachten/verschijnselen;
 • interpretatie van allergische diagnostische tests (huidpriktest, specifiek IgE, component resolved diagnosis, longfunctieonderzoek);
 • indicatiestelling en uitvoeren van voedselprovocaties in 2e en 3e lijn (van laag tot hoog risicopatiënten);
 • beleid maken rondom anafylactische reacties;
 • voorschrijven en evalueren van een eliminatiedieet;
 • meer kennis over de relatie tussen voedselallergie en eczeem;
 • omgaan met vermeende voedselallergie en –intolerantie;
 • het uitsluiten van IgE-gemedieerde voedselallergie en herintroduceren gemeden voedingsmiddelen;
 • behandeling van constitutioneel eczeem;
 • begeleiding van patiënten op multidisciplinaire 2e lijns astmapoli;
 • (chronische) urticaria;
 • allergische rhinitis;
 • indicatiestelling immunotherapie bij kinderen met allergische rhinitis;
 • ziekenhuisoverstijgend samenwerken (wederzijds verwijzen en consulteren) tussen 2e en 3e lijn

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de allergologie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel( j.frenkel@umcutrecht.nl )

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Contactgegevens secretariaat: Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde

Divisie kinderen

Huispostnummer.: KE 04 1331 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen