Differentiatiestage Differentiatiestage functionele en reconstructieve urologie

Aanvang: 
27-06-2019

Wat gaat de aios leren?

In het UMC Utrecht kun je kiezen voor de differentiatiestage functionele en reconstructieve urologie. Onze speerpunten zijn tertiaire incontinentie, waaronder mannelijke incontinentie, urethrastricturen, urodynamica en neuro-urologie met bijbehorende recontructies. Je komt in aanraking met diagnostiek bij deze aandoeningen, waaronder state of the art urodynamisch onderzoek. Indicatiestelling binnen de functionele urologie neemt een belangrijke plaats in. Je krijgt de gelegenheid om mee te opereren bij sfincterprotheses, colposuspensies, urethraplastieken en blaasaugmentaties.

Er wordt onderzoek gedaan onder andere op het gebied van tissue engineering, uitkomsten na urethraplastieken en signaalverwerking van urodynamische gegevens.

Hoe ga ik leren?

Je gaat een spreekuur doen voor patienten met functioneel urologische klachten. Je opereert mee met reconstructieve operaties. Je neemt deel aan indicatiebesprekingen voor urethrapathologie. Je wordt meegenomen in de lopende wetenschappelijke projecten en idialiter lever je ook een bijdrage.

Sollicitatie en contact

Bij interesse kun je contact opnemen met prof dr LMO de Kort, l.m.o.dekort@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen