Differentiatiestage Supervisie Supervisie met aspecten kinderneurologie, neurochirurgie, nefrologie en metabole ziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS functioneert zelfstandig in het behandelteam op het niveau van kinderarts.

De stage biedt de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de verantwoordelijkheid als kinderarts op een afdeling in een academische setting. Deze stage is met name geschikt voor AIOS met interesse in een van de aandachtsgebieden van deze afdeling, zoals kinderneurologie, -nefrologie en metabole ziekten. Er is laagdrempelig contact en overleg met de stafleden van deze subspecialistische gebieden, waarbij afhankelijk van de interesse van de AIOS er een dagdeel per week vrij gemaakt kan worden om mee te doen met een subspecialistische polikliniek. De AIOS leert supervisie geven op een afdeling met veelal betrokkenheid van diverse (para-)medici bij één patiënt.

Medisch Hoofd:
Mw. F. van Berkestijn, kinderarts-kinderneuroloog
Afdelingsteam:
Dr. P. van Hasselt, kinderarts – metabole ziekten
Dr. T. de Jong, kinderarts.

Aantal opnames per maand:
25 bedden, waarvan bezetting: 35% neurologie, 20% neurochirurgie, 18% urologie, 7% nefrologie, 6% metabole ziekten, 6% incontinentietraining, overig 9% (waarvan 7% algemene pediatrie).


 

De stage vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen opleider Dr. J, Frenkel. Het planningsgesprek en beoordelingsgesprek vinden plaats in aanwezigheid van de algemeen opleider en de stagebegeleider. Het voortgangsgesprek met alleen de stagebegeleider die ook de stage superviseert. In de rol van achterwacht kindergeneeskunde wordt de stagiair gesuperviseerd door een van de bovengenoemde kinderartsen. De profileringsstagiair werkt vanuit een verpleegafdeling (afdeling 'Dolfijn') - kinderneurologie-, nefrologie en metabole ziekten.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in deze profileringsstage, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl ).

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer: KE 04 133 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen