Differentiatiestage Sociale pediatrie Profileringsstage Sociale Pediatrie/Functionele klachten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als speerpunt ‘onbegrepen lichamelijke klachten’. Er is een unieke samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en met de psychosociale afdeling. U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur. U maakt gebruik van zelfrapportage door de patiënt via internet, zodat u voor het consult reeds geïnformeerd bent over evt comorbiditeit. U leert een triage uit te voeren zodat deze patiënten gepaste effectieve zorg aangeboden krijgen.

- De afdeling sociale pediatrie werkt nauw samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (Dr. B. de Graeff). Met name het gezinsdiagnostisch onderzoek vindt plaats bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eveneens werkt de afdeling nauw samen met de psychosociale afdeling (PSA). Sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek vindt doorgaans bij de PSA plaats. Het voeren van gemeenschappelijke gesprekken met de andere disciplines is gebruikelijk.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is mogelijk.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de sociale pediatrie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl ) en de stageopleider Dr. E.M. van de Putte, e.vandeputte@umcutrecht.nl
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen