Differentiatiestage Sociale pediatrie Profileringsstage Sociale Pediatrie II: kindermishandeling

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als speerpunt ‘signalering en aanpak van een vermoeden op kindermishandeling’. Hierin speelt de patiëntenzorg een grote rol, waarbij het UMCU als expertise centrum gezien wordt.  In de patiëntenzorg wordt intensief samengewerkt met de psycho-sociale afdeling (medische psychologie en maatschappelijk werk, psychotraumacentrum, centrum seksueel geweld), meerdere deelspecialisten en Bureau Jeugdzorg (waaronder de vertrouwensartsen )
Daarnaast wordt veel onderwijs op dit gebied verzorgd voor een brede doelgroep en wordt onderzoek verricht naar de signalering van kindermishandeling op de SEH.
U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur, neemt deel aan meerdere multidisciplinaire overlegvormen en kunt mee kijken bij de medebehandelaars om een goed beeld van de diagnostische mogelijkheden te krijgen waarmee  .gepaste hulpverlening opgestart kan worden.
Deze problematiek vraagt om kennis op het juridisch vlak, die ruim aan bod zal komen.

- De afdeling sociale pediatrie werkt nauw samen met de psychosociale afdeling (PSA). Sociaal-emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek van het kind wordt uitgevoerd door de psycholoog, terwijl maatschappelijk werk inzicht probeert te krijgen in de gezinsdynamiek. Het is mogelijk om achter de spiegelruit mee te kijken bij de diagnostiek van het kind. Het voeren van gemeenschappelijke gesprekken met de andere disciplines is gebruikelijk.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is mogelijk;

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de sociale pediatrie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl ) en de stageopleider Dr. E.M. van de Putte, e.vandeputte@umcutrecht.nl
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen