Differentiatiestage Neonatologie Profileringstage Pre-fellowship Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Neonatale Intensive en High Care van het WKZ/UMC Utrecht heeft 30 bedden, met in totaal ruim 650 IC opnames per jaar. Op de MC wordt jaarlijks eenzelfde aantal patiënten opgenomen. Daarnaast zijn er nog opnames en consulten op de afdeling verloskunde. De afdeling verzorgt ook de transporten van NICU-behoeftige patiënten in de regio. De afdeling neonatologie van het WKZ/UMC is gespecialiseerd in neonatale neurologie waarvoor ook verwijzingen uit andere tertiaire centra komen. Daarnaast vinden vanwege de aanwezigheid van kinderchirurgie, kinderneurochirurgie en het kinderhartcentrum ook veel overplaatsingen plaats vanuit andere tertiaire centra. Op de afdeling zijn 14 neonatologen, 2 fellows neonatologie en 6 physician assistants (PAs), waarvan 2 in opleiding werkzaam. Daarnaast zijn er per periode 3-6 AIOS kindergeneeskunde werkzaam op de afdeling Neonatologie, naast de ANIOS kindergeneeskunde.

Prof. dr. F. van Bel, kinderarts-neonatoloog, Medisch Afdelingshoofd
Dr. M.J.N.L. Benders, kinderarts-neonatoloog
Drs. C.A. Blok, kinderarts-neonatoloog
Dr. H.A.A. Brouwers, kinderarts-neonatoloog
Dr. F. Groenendaal, kinderarts-neonatoloog
Drs. M. van der Heide-Jalving , kinderarts-neonatoloog
Drs. S.A.H. Hoeks, kinderarts fellow-neonatoloog
Dr. C. Koopman-Esseboom, kinderarts-neonatoloog
Dr. P.M.A. Lemmers, kinderarts-neonatoloog
Dr. L.G.M. van Rooij, kinderarts fellow-neonatologie
Dr. J.U.M. Termote, kinderarts-neonatoloog, lid opleidingscommissie
Dr. M.C. Toet, kinderarts-neonatoloog
Dr. M. Verboon-Maciolek, kinderarts-neonatoloog
Drs. D.C. Vijlbrief, kinderarts neonatoloog
Prof. dr. L.S. Vries, kinderarts-neonatoloog
Dr. W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog, Chef de Clinique, opleidingscoördinator/stage-opleider

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Willem de Vries, opleidingscoördinator Neonatologie (w.b.devries-3@umcutrecht.nl of 088-7554545).

AIOS met interesse in deze profileringstage kunnen zich hier ook per email aanmelden.

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en opleidingscoördinator.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen