Differentiatiestage Metabole ziekten Metabole ziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Sylvia Tóth Centrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis richt zich op vier patiëntengroepen: kinderen met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand, kinderen met onbehandelbare epilepsie, evaluatie van kinderen na stamceltransplantatie en kinderen met een tethered spinal cord. Het Sylvia Tóth Centrum tracht binnen één dag zoveel mogelijk informatie over de aandoening te verzamelen om aan het einde van de dag een oordeel te kunnen vormen. De dagprogramma’s van de vier diagnosedagen verschillen sterk van elkaar, en de diagnosedag voor een kind met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand is het meest complex. Tijdens de diagnosedag beschikken ouders en kind over een eigen huiskamer. Achtereenvolgens komen daar langs: kinderneuroloog, klinisch geneticus, kinderarts metabole ziekten, fysiotherapeut en klinisch psycholoog. Aansluitend vindt onderzoek plaats door oogarts en orthoptist en vindt onder narcose een MRI van de hersenen plaats. Door deze integrale, multidisciplinaire en goed gecoördineerde zorg wordt optimale diagnostische expertise geleverd worden en worden onnodige onderzoeken voorkomen. Een stage op het Sylvia Tóth Centrum biedt de mogelijkheid tot verdieping in de aanpak van de (complexe) metabole en genetische diagnostiek.

De afdeling metabole ziekten in het WKZ/UMCU is een subafdeling, waarvan Dr Tom de Koning (bovenste foto) het afdelingshoofd is.
De subafdeling metabole ziekten wordt gevormd door 4 vaste (parttime) stafleden:
Gepke Visser, kinderarts metabole ziekten
Tom de Koning, kinderarts metabole ziekten
Peter van Hasselt, kinderarts metabole ziekten
Floris Hofstede, kinderarts metabole ziekten (onderste foto)

Daarnaast is er vast team voor de ondersteuning bestaande uit 3 functieassistentes:
Ellen Blok, Debbie Spiekman en Sanne Kulik.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de stage metabole ziekten kun je contact opnemen met
Gepke Visser gvisser4@umcutrecht.nl of Peter van Hasselt P.vanHasselt@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-7554003
AIOS met interesse in de kinderlongziekten, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl )
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen