Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage biedt een breed scala aan ziektebeelden binnen de kinderneurologie. Aandachtsgebieden zijn: kinderepilepsie, beroerte, hydrocephalus en neuromusculaire ziekten (NMZ). De nadruk op epilepsie bij kinderen maakt deze stage uniek in Nederland. Dat komt mede door de grote inbreng van de klinsich neurofysiologen en doordat het WKZ het enige centrum is waar kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie kunnen worden geopereerd. De afdeling kinderneurologie van het UMCU heeft een landelijke expertise opgebouwd voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met refractaire epilepsie.
De stage is exclusief gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met verdenking op een neurologische ziekte. Na de stage is de aios in staat om de meest voorkomende neurologische ziekten op de kinderleeftijd te herkennen en te behandelen. De aios heeft de mogelijkheid om poliklinisch contact te onderhouden met eerder behandelde patiënten.

Aanpassingen van schema ten behoeve van individuele leerdoelen van aios is mogelijk in overleg met de stageopleider kinderneurologie. Het algemene eerste deel is verplicht om een kinderneurologische basis te verwerven om deel te kunnen nemen aan deze kinderneurologische patiëntenzorg. Het tweede deel van de stage kan meer flexibel worden ingevuld. Zo kan het accent liggen op de zorg van kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie, maar ook op een wetenschappelijk project passend in het aandachtsgebied van de afdeling kinderneurologie. Andere onderwerpen zijn plasticiteit bij kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie, cerebrovasculaire ziekte of een aanlegstoornis.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact:
Schriftelijk met motivatiebrief en CV t.a.v. Prof.Dr. K.P.J Braun en Dr J.Frenkel
e-mail: K.Braun@umcutrecht.nl cc j.frenkel@umcutrecht.nl.

AIOS met interesse kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl )
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider. Er kan op dit moment aan niet meer dan 1 kandidaat tegelijkertijd een verdiepingsstage worden aangeboden..
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen