Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderlongziekten/ CF centrum

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is erop gericht een verdieping te geven op longziekten en het is mogelijk als voorbereiding op een fellowship kinderlongziekten. Daarnaast is het een unieke mogelijkheid, gezien het CF centrum Utrecht, ervaring op te doen met het gehele traject van diagnostiek tot therapie en uiteindelijk transitie naar volwassenenzorg. U draait mee in het CF team van het UMCU. Er wordt kennisgemaakt en meegelopen met alle disciplines in het CF team (MDL-arts, fysiotherapeut, longfunctie-analist, diëtist, KNO-arts, maatschappelijk werker en psycholoog).

U leert klinische en poliklinische zorg te geven aan een pasgeboren baby met een positieve hielprikscreening op CF als aan een jongere die op de longtransplantatielijst staat, neuskapbeademing nodig heeft en bekend is met CF gerelateerde diabetes en leverziekte. U volgt het diagnostische en therapeutisch traject wat een pasgeborene met CF doorloopt en draagt bij aan een goede uitvoering hiervan. Daarnaast leert u de kneepjes van longfunctieonderzoek, kijkt u mee met bronchoscopieën en ontwikkelt u uw vaardigheden in beoordelen van beeldvorming van de longen.

Afhankelijk van uw belangstelling kunt u meewerken aan lopend wetenschappelijk onderzoek op onze afdeling (o.a. op het gebied van microbiologie bij CF, CFTR functie, inspanning bij CF), eventueel leidend tot een wetenschappelijke publicatie. Bij meer klinische interesse kan worden gewerkt aan verdere professionalisering in de zorg middels ontwikkelen van protocollen, geven van onderwijs, ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, etc.

Naast de stagebegeleiders zijn onderstaande artsen ook klinisch werkzaam bij de kinderlongziekten:
Mw. Dr. S.W.J. Terheggen-Lagro, kinderlongarts
Drs. K.M. de Winter-de Groot, kinderlongarts.

Zoals eerder beschreven zullen bij deze opleiding alle aspecten van diagnostiek tot therapie bij CF de revue passeren. Daarnaast is er ook ruimte voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de kinderlongziekten, kunnen contact op nemen via de algemene opleider
Dr. J.Frenkel( j.frenkel@umcutrecht.nl ).

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen