Differentiatiestage Kindercardiologie Kindercardiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het kinderhartcentrum in het WKZ is één van de  grootste kinderhartcentra van Nederland met bijna 400 hartoperaties en 300 catheterisaties bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen, ingebed in de structuur van een compleet kinderziekenhuis. Daarnaast is er een grote polikliniek waar dagelijks verschillende categorieën patiënten worden gezien (souffle / screening / ritme-pacemaker/ complexe hartaandoeningen / foetale / post operatieve / etc.).

  • De afdeling kindercardiologie werkt nauw samen met de afdelingen cardiochirurgie, cardioanaesthesie en kinder-IC.
  • Samenstelling van de vakgroep: 10 kindercardiologen, een fellow.
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is mogelijk.

Afhankelijk van je leerdoelen kun je in overleg je eigen programma maken waarin de nadruk kan liggen op versterken van de cardiale basisvaardigheden (ruisje/ECG/etc.) of juist verdiepen in de meer klinische/IC of technische (HC/OK) vaardigheden van het vak. 

Diensten per maand:
In overleg en afhankelijk van je leerdoel.

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de kindercardiologie, kunnen contact op nemen via de algemene opleider
Prof. dr. J. Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl ) en de stageopleider Drs. G.G.van Iperen (giperen@umcutrecht.nl).

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Prof. dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer: KE 04 133 1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen