Differentiatiestage Intensive care Pediatrische Intensive Care

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?


Deze stage is interessant voor de aios (kindergeneeskunde en anesthesie) die zijn of haar kennis en kunde op het gebied van opvang, diagnostiek en behandeling van ernstig zieke kinderen wil vergroten, om deze bagage mee te nemen als algemeen kinderarts of als voorbereiding op een fellowship intensive care, kindercardiologie of kinderanesthesie.
 
Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?
Tijdens deze stage zullen een veelheid van ziektebeelden met al hun technische, psychosociale en ethische problemen de revue passeren. Het hoofddoel van de profileringsstage is om zelfstandig deze complexe problematiek te kunnen aansturen.
 
Wat wordt er verwacht van de aios?
Als aios krijg je een grote mate van autonomie, waarbij je gesteund zult worden door kindergeneeskundige en anesthesiologische stafleden van de afdeling. Om dit doel te kunnen bereiken is de duur van de profileringsstage dan ook minimaal 6 maanden. De aios zal eerst als arts-assistent werkzaam zijn, gevolgd door een periode als supervisor (als de aios dit wenst). De aios zal participeren in de (assistenten-)diensten.

Waarom deze stage in het WKZ?
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is een integraal academisch kinderziekenhuis waar naast de medische zorg veel aandacht is voor de ontwikkelingsgerichte zorg, onderzoek en opleiding.

De afdeling Intensive Care Kinderen van het WKZ is één van de grootste kinder IC afdelingen van Nederland en kenmerkt zich door een multidisciplinair karakter. Behalve kinderen met complexe intern-pediatrische problematiek worden er kinderen opgenomen na grote trauma’s en na diverse chirurgische ingrepen, waaronder cardiochirurgie. Door de aanwezigheid van het Prinses Maxima Centrum is er eveneens uitgebreide ‘blootstelling’ aan kinderen met multi-orgaan problematiek bij maligniteiten of na stamceltransplantatie.
Tevens heeft Utrecht een groot Centrum voor Thuisbeademing, waardoor ervaring wordt opgedaan in zorg voor kinderen met thuisbeademing. De afdeling telt op dit moment 16 IC-bedden en 3 RCU-bedden (Respiratory Care Unit), waarop jaarlijks ruim 900 kinderen van 0 tot 18 jaar worden opgenomen. In 2018-2019 zal een verbouwing plaatsvinden waarbij de afdeling een nieuwe fysieke plek in het kinderziekenhuis krijgt en zal uitbreiden naar 35 bedden (intensive care en high care). De staf bestaat momenteel uit 2 fellows, 7 kinderarts-intensivisten, 3 anesthesioloog-kinderintensivisten,  4 physician assistants, 2 ventilation practitioners, 1 renal practitioner en 1 verpleegkundig specialist chronische thuisbeademing.

Show-and-tell

Ex-profileerder Lisette
Profileringsstage op de PICU in het WKZ was voor mij een waardevolle stage. De interessante patiëntpopulatie, de veilige leeromgeving en de betrokkenheid van alle disciplines zorgen voor een dynamische invulling van alledag. Als supervisor krijg je alle ruimte om te leren superviseren maar daarnaast ook de ruimte om jezelf te ontwikkelen in het doen van verrichtingen, moeilijke gesprekken en/of langdurige patiëntbegeleiding. Je krijgt tevens de ruimte om je te verdiepen in een bepaald onderwerp naar keuze. Kortom, alles is mogelijk!

Ex-profileerder Maartje:
"Waardevolle PICU stage, uitgebreide introductie van 3 dagen, leerzame en brede patiëntenpopulatie,veel blootstelling aan cardiochirurgische patiënten, mogelijkheid OK's bij te wonen, veel en inhoudelijk goed onderwijs, leuke en veilige sfeer op afdeling, veel overleg momenten waarbij staf goed vertegenwoordigd, ruimte voor discussie.
Opleiding door kinderarts-intensivisten alsmede door anaesthesisten wat soms net andere gezichtspunten geeft (positief). Ik heb me direct erg welkom gevoeld binnen de groep (ook al kwam ik uit een ander opleidingscluster) en heb veel geleerd nog aan het eind van mijn opleiding. De stage PICU in het WKZ is zeker aan te bevelen!"

Ex-profileerder Linda:
Voor mij als AIOS anesthesiologie was mijn PICU stage bijzonder waardevol. Het doel was meer bagage acute kindergeneeskunde, zodat ik mij zelfverzekerder voelde bij de opvang van acuut zieke kinderen en ook wist wat ik dan moest doen. Dit is zeker gelukt. De PICU WKZ biedt een brede patiëntenpopulatie, inclusief kindercardiologie, waarbij ik een heel breed scala aan kinderziekten voorbij heb zien komen. De groep is erg prettig om in te werken en biedt je volop ruimte voor eigen ontwikkeling, maar wel in een veilig kader waar je op terug kunt vallen. Ik kan de stage zeker aanraden, ook voor AIOS anesthesiologie.

Sollicitatie en contact

Hoe en met wie contact opnemen?
Esther Veldhoen, kinderarts-intensivist (e.s.veldhoen@umcutrecht.nl) en/of Marije Hennus,kinderarts-intensivist (m.p.hennus@umcutrecht.nl)

Contactgegevens opleidingssecretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Prof. dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
(j.frenkel@umcutrecht.nl)
Divisie kinderenHuispostnummer: KE 04 133 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen