Differentiatiestage Hematologie Hematologie (waaronder stamceltransplantatie en stolling/ hemofiliezorg)

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is uniek in zijn soort omdat er van de afdeling waar de arts-assistent komt te werken er slechts 1 in Nederland is. Hier vind je hematologie in zijn volle omvang:
- Stolling: diagnostiek (labstage, dr A Huisman, afdeling hemostase LKHC – enkele dagen: achtergrond van APTT, PT, andere assays ) en hemofilie: Nederlands expertisecentrum: van Creveld kliniek ( dr Kathelijne Fischer, kinderarts/hematoloog en epidemioloog)
- Erytrocytaire afwijkingen: labstage: Hb-pathie, ery-enzymen, membraanstoornissen, Coombs (dr A Huisman, zie boven)
- Benigne hematologie: ITP en neutropenie (dr Marrie Bruin, kinderhematoloog)
- Hemato-oncologie: dr Marc Bierings, drs Birgitta Versluys: de afweging of er behandeld moet worden middel chemotherapie of stamceltransplantatie. Unieke setting waar beide therapie-modaliteiten worden afgewogen EN daadwerkelijk worden toegepast. Op de dagbehandeling voeren nurse-practitioners onder supervisie van kinderoncologen poliklinische chemotherapie uit, in de kliniek wordt chemotherapie en stamceltransplantatie uitgevoerd. U funktioneert als arts-assistent met als basis de klinische unit voor diagnostiek en chemotherapie maar woont ook alle grote visites bij van het transplantatieteam, aangevuld met immunologen en infectiologen. In een integraal kinderziekenhuis.

 

De transplantatie afdeling en de chemotherapie-afdeling zijn onderdeel van afdeling Giraf in het WKZ. De transplantatie afdeling is een afgeschermd deel van deze verpleegafdeling.

Sollicitatie en contact

De stage kan op vele momenten van het jaar gestart worden. Er zijn geen specifieke eisen aan de sollicitant, promotie is geen must. AIOS met interesse voor deze stage, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl).
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KB.03.023.2
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen