Differentiatiestage Hematologie Hematologie (oa stamceltransplantatie), Immunologie en Infectiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is uniek in zijn soort omdat er van de afdeling waar de arts-assistent komt te werken er slechts 2 in Nederland zijn. In Europa is het een middelgroot centrum (30-35 transplantaties per jaar). De indicaties waarvoor dit gebeurt zijn zeer divers: een breed scala immunologische, metabole en hemato-oncologische aandoeningen passeert de revue.
De afdeling is in een accreditatie-proces strak en zeer overzichtelijk georganiseerd: zeer korte en heldere lijnen en alle procedures zijn inhoudelijk en naar verantwoordelijkheden beschreven en beschikbaar. Daardoor is het een afdeling waarin complexe materie snel kan worden geleerd. Hier zie je in de praktijk de afwegingen als “Wel of niet transplanteren?” of “Welke stamcelbron: navelstrengbloed of beenmerg?”
Daarnaast komen er in de dagelijkse praktijk veel algemeen kindergeneeskundige aspecten terug (bijwerkingen, complicaties: orgaangerelateerd; infectieus). Kortom: algemene kindergeneeskunde, immunologie, infectiologie en hemato-oncologie op het scherp van de snede! De stage is zeer geschikt voor wie een loopbaan ambieert in de bovengenoemde deelgebieden.

De transplantatie afdeling is onderdeel van afdeling Giraf in het WKZ. De transplantatie afdeling is helemaal vernieuwd. De afdeling is weer open sinds juli 2007. De transplantatie afdeling is een afgeschermd deel van deze verpleegafdeling. Alle kamers zijn voor één persoon.

Buiten de stage begeleiders zitten er nog meer artsen in de vakgroep (zie onder).
Wetenschappelijk onderzoek is mogelijk, dit gaat in overleg met de stagebegeleiders.
Birgitta Versluys, kinderarts-hematoloog. Aandachtsgebied: leukemie, late effecten/toxiciteit.
Tom Wolfs, kinderarts-infectioloog. Aandachtsgebied: infectiologie.

Sollicitatie en contact

De stage kan op vele momenten van het jaar gestart worden. Er zijn geen specifieke eisen aan de sollicitant, promotie is geen must. AIOS met interesse voor deze stage, kunnen contact op nemen via de algemene opleider
Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl ).

Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.
Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer.: KE 04 133 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen