Differentiatiestage Tropische pediatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage  tropische pediatrie van het UMC Utrecht is gedetacheerd in het Tygerbergziekenhuis in Stellenbosch, Zuid-Afrika.  De AIOS doet ervaring op  met de ziektebeelden en de gezondheidszorg is een land met grote uitdagingen. HIV/AIDS, TBC, cultuur­barrières en sociale deprivatie stellen totaal andere eisen aan de kinderarts. 

Het Tygerbergziekenhuis is een groot academisch ziekenhuis met 300 bedden, een grote NICU, een TBC centrum. De Turn over is groot en de opgenomen patiënten doorgaans zeer ziek. De AIOS heeft functioneert op het niveau van kinderarts en leert met beperkte middelen  voor deze zieke patiënten te zorgen.

Sollicitatie en contact

-          De stage begint in principe op 1-1 en op 1-7 van elk jaar

-          De Sollicitant moet de gemeenschappelijke basis van de opleiding inclusief APLS-cursus met succes hebben afgerond en zich theoretisch hebben voorbereid op de pathologie van het land.

-          Wanneer er verschillende kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt. Vanwege de uitgebreide plaatselijke vergunningsprocedure (werkvergunning, registratie als arts) kan tot uiterlijk 7 maanden voor aanvang van de stage gesolliciteerd worden.

-          Solliciteren gebeurt bij de algemene opleider in Utrecht, Dr. J.Frenkel. j.frenkel@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen