Differentiatiestage Supervisie algemene kindergeneeskunde met als bijzondere aandachtsgebieden Maag-darm-leverziekten en kinderchirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Supervisiestage integrale pediatrie met specialistische aspecten op gebied van MDL en kinderchirurgie.
De AIOS functioneert zelfstandig in het behandelteam te functioneren op het niveau van kinderarts.
Medisch Hoofd: Dr F.Kokke, kinderarts –maag-darm-leverziekten
Daarnaast doet de AIOS 1 dagdeel per week spreekuur kinder-maag-darm-leverziekten/ algemene kindergeneeskunde.

De stage vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen opleider Dr.J.Frenkel.
Het planningsgesprek en het beoordelingsgesprek vinden plaats in aanwezigheid van de algemeen opleider en de stagebegeleider. Het voortgangsgesprek met alleen de stagebegeleider die ook de stage superviseert. In de rol van achterwacht kindergeneeskunde wordt de stagiair gesuperviseerd door één van bovengenoemde kinderartsen
De profileringsstagiair werkt vanuit verpleegafdeling A2, kinder-MDL/heelkunde.

Sollicitatie en contact

Contactgegevens secretariaat:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde
Divisie kinderen
Huispostnummer: KE 04 133 1 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

AIOS met interesse in deze profileringsstage, kunnen contact op nemen via de algemene opleider Dr. J.Frenkel ( j.frenkel@umcutrecht.nl)
Uit de kandidaten wordt op grond van geschiktheid en beschikbaarheid een keuze gemaakt in een gesprek met de stagebegeleider en de algemeen opleider.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen