Volwassenpsychiatrie ADHD en Autisme bij volwassenen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Gespecialiseerde diagnostiek (ontwikkelings- en handelingsgericht)
  • Indicatiestelling voor en interpretatie van neuropsychologisch onderzoek
  • Farmacotherapie m.b.t. ADHD en ASS
  • Deelname aan gespecialiseerde behandelvormen (ADHD: Medicatiemodule, Psycho-educatiegroep, CGT, Mindfulness; ASS: Psycho-educatiegroep, Theory-of-Mind Module)
  • Oefenrol als playing captain in multidisciplinair subteam en regionale keten.
  • Optioneel: rapportage m.b.t. ADHD/ASS

De afdeling psychiatrie biedt de opleiding tot psychiater behalve de stage sociale psychiatrie (voor een overzicht over de afdeling zie ook www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/Psychiatrie/Pages/default.aspx).  In samenwerking met de afdeling geriatrie en ProPersona kan de opleiding in het aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie gevolgd worden.

De opleider is Dr. Indira Tendolkar, de plaatsvervangend opleider is Dr. C.C. Kan.

Er is plaats voor twaalf artsen in opleiding (drie per jaar). Omdat de afdeling psychiatrie binnen tweede en derdelijn naast topzorg ook veel aandacht besteedt aan toponderzoek, wordt er veel ruimte geboden aan artsen die een promotieonderzoek willen doen (voor ons onderzoekstopics zie ook www.umcn.nl/Research/Departments/psychiatry/Pages/default.aspx). De opleiding is gevisiteerd met betrekking tot de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). De opleiding tot psychiater in het UMC Nijmegen maakt deel uit van het Consortium Oost Nederland, dat participeert in het landelijk cursorisch onderwijs van de vervolgopleiding Psychiatrie. Het onderwijs dat geboden wordt, is opgebouwd volgens het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Op de afdeling staat probleemgeoriënteerd, contextueel en competentiegericht opleiden centraal. Er is een goed functionerende opleidingsgroep met een ruime vertegenwoordiging van de aios die de opleider adviseert met betrekking tot alle beleidszaken rond de opleiding.

Sollicitatie en contact

Voor deze keuzestage Ontwikkelingsstoornissen bij Volwassenen (aandachtsgebied volwassenen) is er plaats voor 2 aios per jaar; de stageduur kan naar keuze 6 of 12 maanden bedragen.

Mail uw motivatie met betrekking tot een stage ADHD en ASS bij Volwassenen aan het UMC St Radboud Nijmegen naar c.kan@psy.umcn.nl (t: 024-3613490). U zult voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx