Ouderenpsychiatrie Keuze Neuropsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Diagnostiek en kortdurende behandeling van interessante neuropsychiatrische patiënten met vaak voorkomende neurologische aandoeningen op het gebied van neurodegeneratie (vooral ziekte van Parkinson), neurovasculair (vooral CVAs) en neuroimflammatoir.
  • Mogelijkheid voor kortdurende psychotherapeutische interventies (CGT, IPT) en verdieping in neuropsychologische diagnostiek.
  • Nauwe samenwerking met Advanced nurse practitioner, psycholoog en zowel als neuroloog en ook psychiater opgeleide stagesupervisor.

De afdeling psychiatrie biedt de opleiding tot psychiater behalve de stage sociale psychiatrie (voor een overzicht over de afdeling zie ook http://www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/Psychiatrie/Pages/default.aspx). In samenwerking met de afdeling geriatrie en Pro Persona kan de aandachtsgebiedsopleiding tot ouderen psychiater gevolgd worden, verder de aandachtsgebiedsopleiding volwassenen psychiatrie. De opleider is Dr. Indira Tendolkar, de plaatsvervangend opleider is Dr C. Kan. Er is plaats voor twaalf artsen in opleiding (drie per jaar). Omdat wij een afdeling zijn die binnen een derde lijn instelling naast topzorg ook veel aandacht besteed aan toponderzoek bieden wij veel ruimte voor artsen die een promotieonderzoek willen doen (voor ons onderzoekstopics zie ook http://www.umcn.nl/Research/Departments/psychiatry/Pages/default.aspx). De opleiding voldoet in allen belangen aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP) zoals ook net herkend in een visitatie. De opleiding tot psychiater in het UMC Nijmegen maakt deel uit van het Consortium Oost Nederland die participeren in het landelijk cursorisch onderwijs van de Vervolgopleiding Psychiatrie . Het onderwijs dat geboden wordt is opgebouwd volgens het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Op de afdeling staat probleemgeoriënteerd, contextueel en competentiegericht opleiden centraal. Er is een goed functionerende opleidingsgroep met een ruime vertegenwoordiging van de aios die de opleider adviseert met betrekking tot alle beleidszaken rond de opleiding.

Hoe ga ik leren?

 AIOS werkt in een team met een ouderenpsychiater, een neuropsycholoog, psychotherapeut (CGT /systeem), een verpleegkundige specialist en een maatschappelijk werker.

Huisartsen en verpleeghuisartsen en overige medisch specialisten voornamelijk van het UMC verwijzen patiënten met onderstaande ziektebeelden (zie inhoud stage). De poli ouderenpsychiatrie is tevens ingebed in een leeftijdsoverstijgende stemmingspoli (StemmingPLUS).

Taak van de AIOS is integrale diagnostiek en behandeling van ambulante oudere psychiatrische patiënten met meestal neuropsychiatrische problematiek. Onderdelen hiervan zijn gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek , aanvullend screening in de vorm van beeldvorming, vragenlijsten etc. (zie ook bijlage VII HOOP).

De AIOS moet vervolgens komen tot een integraal behandelplan waarin aandacht is voor alle belangrijke factoren en dit uitvoeren met speciale aandacht voor het zelf uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen bij ouderen (IPT / CGT/Systeem). De Aios verricht samen met de ouderenpsychiater regelmatig poliklinische consulten op het Parkinson dagcentrum van de afdeling neurologie. Optioneel kan de aios voor een ECT aantekening kiezen.

Sollicitatie en contact

Mail u motivatie ontremd een stage bij ons naar indira.tendolkar@radboudumc.nl (t: 024-3616860). U zal voor een kennismakingsgesprek met teamleden uitgenodigd worden.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx