Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
6 maanden
8 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS stelt vooraf een leerplan op samen met de stagebegeleider. Hierbij zijn naar eigen inzicht diverse bekwaamheden te verwerven, zoals zefstandig IVF-puncties en ET’s verrichten, fertiliteitspreservatie (zowel voor start gonadotoxische behandeling als bij late effecten na oncologische behandeling op jonge leeftijd), complexe endocriene problematiek, climacteriële problemen diagnosticeren en behandelen, zowel bij POI (iatrogeen/idiopathisch/genetisch).
In het algemeen is het op supervisieniveau beheersen van 3e lijns fertiliteitsproblematiek, fertiliteitspreservatie, andrologie en endocrinologie iets wat bij elke differentiant aan de orde komt.  

 

 

Hoe ga ik leren?

 • Participatie supervisie VPG

 • Eigen fertiliteit- en endocrinologiespreekuur (nieuwe patiënten en evaluaties)

 • Participatie IVF: echo’s, puncties, en ET’s

 • Bijwonen/participatie interdisciplinaire thema spreekuren:
  - Turner spreekuur
  - Gameetdonatie spreekuur
  - PESA/TESE spreekuur

 • Bijwonen/onder supervisie counseling behoud fertiliteit bij oncotherapie

 • Bijwonen interdisciplinaire patiëntbesprekingen en WG complexe congenitale afwijkingen

 • Participatie fertiliteitschirurgie (diagnostisch en therapeutisch tot level 2)

 • Korte “buitenstages” afhankelijk van wensen en behoeften, bijvoorbeeld:
  - Urologie
  - Endometriosecentrum elders
  - PGD in Maastricht, etc.

 • Publicatie van tenminste één case-report of anderszins

Show-and-tell

Er is veel aanbod van fertiliteitspreservatie, 3e lijns casuïstiek met betrekking tot endocriene problemen, zoals panhypopituitarisme en supervisie geven.

Sollicitatie en contact

Aanspreekpunt voor de differentiatie is mevrouw dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog.
Voor meer informatie kunt een mailen naar Ina.Beerendonk@radboudumc.nl of een afspraak inplannen via telefoonnummer 024-361 47 25 of per mail Kiki.vandenBroek-Deeleman@radboudumc.nl.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx