Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het UMC St Radboud biedt u de mogelijkheid tot een uitgebreide introductie in 2e en 3e lijns Voortplantingsgeneeskunde (VPG). Het volledige spectrum van de VPG wordt aangeboden, inclusief PESA/TESE, fertiliteitspreservatie, endometriosechirurgie, gameetdonatie, voortplantingsendocrinologie etc. De differentiatiestage geeft u de gelegenheid om de VPG in al zijn facetten te leren kennen.

Afhankelijk van de interesse en behoeften wordt samen met de AIOS een rooster opgesteld dat aansluit bij de wensen. De onderstaande stagespecifieke informatie is dan ook een richtlijn en geen doel op zich. Aansluitend bij de ervaring van de AIOS wordt de stage ingedeeld als deels zelfstandig functionerend en deels observerend.

De opzet is om u gedurende een half jaar extra stof aan te bieden op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde zodat u na afronding van deze stage in staat moet worden geacht zich als algemeen gynaecoloog met speciale interesse in de VPG te profileren. Ook kan een fellowship VPG een logisch vervolg zijn om uiteindelijk ook uw registratie als gynaecoloog voortplantingsgeneeskunde te verwezenlijken.

Multidisciplinaire PESA/TESE spreekuren, multidisciplinaire Turnerpolikliniek, spreekuur Kinderwens en Kanker, transitiespreekuren met kinderendocrinoloog.Multidisciplinaire patiëntbesprekingen: Turnerbespreking, werkgroep complexe congenitale genitale afwijkingen, interdisciplinaire VPG-bespreking, medische ethiekbespreking, psychosociale casuistiekbespreking.

Groot aanbod van 3e lijns mannelijke fertiliteitsproblematiek, verder specifieke expertise op gebied van ernstige endometriose, complexe endocrinologische en gecompliceerde climacteriële problematiek, counseling voor fertiliteitspreservatie, gonadale dysgenesie en complexe congenitale genitale afwijkingen.

 

 

Algemene informatie:
In het kader van de opleiding tot medisch specialist in de Verloskunde & Gynaecologie werkt de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud samen met een vijftal niet- universitaire opleidingsziekenhuizen:
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
- Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
- Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Het hoofd van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud is voorzitter van de cluster opleidingscommissie.

De opleiding is als volgt georganiseerd:
1 ½ jaar niet universitair
3 jaar universitair inclusief 6 maanden differentiatie
1 ½ jaar niet universitair inclusief 6 maanden differentiatie

Samenstelling van de vakgroep Verloskunde & Gynaecologie UMC St Radboud:
Gynaecologie Prof. dr. M.E. Vierhout, pijlerhoofd
Mw. dr. K.B. Kluivers
Mw. drs. M.I.J. Withagen
Drs. R.F.A. Thijssen
Dr. W.N.P. Willemsen
Drs. L. Dukel
Verloskunde Prof. dr. F.P.H.A. Vandenbussche, pijlerhoofd
Prof. dr. F.K. Lotgering
Dr. M.E.A. Spaanderman
Drs. A.J. Eggink
Me. Drs. M.D. Woiski
Dr. J. van Dillen
Dr. S. Al Nasiry (fellow)
Dr. O.W.H. Van der Heijden (fellow)
Oncologie Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, pijlerhoofd
Dr. R.L.M. Bekkers
Mw. dr. J.A. de Hullu
Mw. dr. M.A.P.C. van Ham
Mw. dr. P.L.M. Zusterzeel
Mw. dr. J.M.A. Pijnenborg (fellow)
Voortplantings-
geneeskunde Prof. dr. J.A.M. Kremer, pijlerhoofd
Mw. prof. dr. D.D.M. Braat
Mw. dr. C.C.M. Beerendonk
Dr. W.N.P. Willemsen
Mw. dr. K. Fleischer
Mw. drs. M.A.F. Traas (fellow)
Dr. J.M.J. Smeenk       (vervullen samen 1
Mw. dr. A.W. Nap        fellow plaats)

Kwaliteitsindicatoren en informatie over kwaliteitsbeleid:
Leerprogramma 360? beoordeling (MSF digitaal)
digitaal portfolio (ePASS)
modern opleiden
discipline overstijgend onderwijs
KPB / OSAT
Evidence Based Medicine
onderwijsrooster
Leermeesters EFFECT
intervisie
incidentenbespreking
opleiders & kwaliteitszorg (teach the teacher)
Leerklimaat visitaties  (laatste visitatie 27-06-2008)
wetenschappelijk onderzoek
interne audit (DiRect)
jaargesprekken
vertrouwenspersoon
Skills & Drills
Leerorganisatie onderwijsinstituut
OOR Regio
Centrale Opleidings Commissie

Smiley’s
 
Het UMC St Radboud heeft als eerste academisch ziekenhuis in Nederland drie “Smiley’s” toegekend gekregen door de stichting Kind en Ziekenhuis.
De stichting Kind en Ziekenhuis kent “Smilye’s” toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden. Daarbij worden drie zorgsituaties in ogenschouw genomen: de zorg op de kinderafdeling, de zorg in de dagbehandeling, en de zorg op de kraamafdeling. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de “Smiley” is toegekend, voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.
Gedurende de stage vinden er gesprekken plaats met de stagebegeleider aan de hand van het portfolio.
Alumni profileringstage VPG:
- Dr JMJ Smeenk, gynaecoloog St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en fellow VPG UMC St Radboud
- Dr R van Golde, gynaecoloog VPG, MUMC te Maastricht
- MAF Traas, gynaecoloog, fellow VPG UMC St Radboud
- M Schoonenberg, AIOS cluster Nijmegen (zie evaluatieverslag)

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx