Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Urogynaecologie is een dynamisch en zich snel ontwillend subspecialisme. Het doel van de stage is dat u na het volgen hiervan klaar bent om u als GUA (gynaecoloog met aandachtsgebied Urogynaecologie) te profileren en u als zodanig te kunnen vestigen binnen een maatschap. Een periode van 12 maanden verdient daarom de voorkeur.
Het UMC St Radboud verkeert in de unieke positie dat het één van de twee klinieken in Nederland is die als eerste de vorming en opleiding van subspecialisten kan gaan uitvoeren. Kandidaten hiervoor zullen bij voorkeur uit de succesvolle “Etalage AIOS” worden gerekruteerd.
Het UMC St Radboud is de enige kliniek die een hoogleraar urogynaecologie in functie heeft.
Het UMC St Radboud heeft een zeer actieve  afdeling functionele urologie die intensief samenwerkt met de urogynaecologie.
U zult volop meedraaien in alle urogynaecologische activiteiten.


In concreto zijn dit:
• Poliklinisch in de Isabella kliniek waar complexe bekkenbodem patiënten in een multidisciplinaire setting worden behandeld.
• U wordt actief betrokken bij de voorbereiding van het spreekuur en de afhandeling van deze complexe groep.
• Hiernaast participeert u in de reguliere (uro)gynaecologische poliklinieken.
• Operatief zult u meerdere sessies per week participeren in urogynaecologische OK’s waarbij afhankelijk van uw niveau u zult opereren  danwel assisteren.
• Er wordt tijd vrijgemaakt voor wetenschappelijke vorming op het gebied van de urogynaecologie. In overleg kiest u een onderwerp waarbij het de bedoeling is  om in de stage tot tenminste één  afgerond peer reviewed artikel te komen.
• U zult waar zinnig en nodig worden ingeschakeld in het onderwijs aan studenten en coassistenten met de nadruk op de urogynaecologie.
• U zult worden ingeschakeld bij de postgraduate onderwijs activiteiten zoals de chirurgische bekkenbodemcursus en zo mogelijk post ICS.
• Er worden op jaarbasis 700 – 800 nieuwe urogynaecologische patiënten gezien, waarvan ongeveer de helft is verwezen door andere specialisten in het kader van een second opinion.
• Per jaar worden 150 – 200 patiënten geopereerd.

 

Algemene informatie:

In het kader van de opleiding tot medisch specialist in de Verloskunde & Gynaecologie werkt de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud samen met een vijftal niet-universitaire opleidingsziekenhuis:
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
- Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
- Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Het hoofd van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud is voorzitter van de cluster opleidingscommissie.

De opleiding is als volgt georganiseerd:
1 ½ jaar niet universitair
3 jaar universitair inclusief 6 maanden differentiatie
1 ½ jaar niet universitair inclusief 6 maanden differentiatie

 

 

Kwaliteitsindicatoren en informatie over kwaliteitsbeleid:


Leerprogramma 360? beoordeling (MSF digitaal)
digitaal portfolio (ePASS)
modern opleiden
discipline overstijgend onderwijs
KPB / OSAT
Evidence Based Medicine
onderwijsrooster


Leermeesters EFFECT
intervisie
incidentenbespreking
opleiders & kwaliteitszorg (teach the teacher)


Leerklimaat visitaties (laatste visitatie 27-06-2008)
wetenschappelijk onderzoek
interne audit (DiRect)
jaargesprekken
vertrouwenspersoon
Skills & Drills


Leerorganisatie onderwijsinstituut
OOR Regio
Centrale opleidings Commissie

Sollicitatie en contact

Contactpersoon stage:
Prof. dr. M.E. Vierhout
Aanvang: per direct mogelijk.
Eisen: laatste twee jaar van de opleiding Verloskunde & Gynaecologie.

 
Procedure: brief met cv naar opleider mw. prof. dr. D.D.M. Braat.
Contactgegevens:
UMC St Radboud
T.a.v. mw. prof. dr. D.D.M. Braat
Afdeling Verloskunde & Gynaecologie
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN
024 – 361 47 26

 

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx