Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen Neuromusculaire aandoeningen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze visie is dat wij, als opleidingscircuit Arnhem- Nijmegen- Den Bosch, door het aanbieden van opleidingsetalages een nieuwe generatie AIOS zullen opleiden, die beter dan voorheen een start kan maken in het complexe werkveld van de revalidatiegeneeskunde, omdat men een inhoudelijk profiel heeft kunnen ontwikkelen. Dit profiel bevordert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt voor individuele AIOS, maar tevens de ontwikkeling van het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde. Onze visie is dat het volgen van een opleidingsetalage de ontwikkeling van sub-specialisaties binnen de revalidatiegeneeskunde zal bevorderen. Hierbij kiezen wij bewust voor de term sub-specialisatie (en niet voor super-specialisatie), omdat specialisatie er niet toe moet leiden dat de breedte van het vakgebied wordt veronachtzaamd; niet binnen de opleiding en niet daarna. Een subspecialisatie moet dienend zijn aan de voortgang van het gehele vakgebied (en niet andersom).

Samenwerkende instellingen

Sint Maartenskliniek (SMK)
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde kandidaten kunnen hun sollicatie, inclusief cv, uiterlijk een half jaar voor aanvang van de stage richten aan mw. dr. I. de Groot, revalidatiearts, Radboudumc, Postbus 9101, Lokaal adres 898, 6500 HB Nijmegen.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx