Differentiatiestage Neonatologie Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Inleiding
De afdeling Neonatologie van het Radboudumc is een grote afdeling met een breed scala aan pathologie en behandelingsmogelijkheden. De afdeling bestaat uit de intensive care, post IC High-care en medium care afdeling met respectievelijk 17, 10 en 10 bedden. Zie ook onze website: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/neonatologie.

Bijzondere kenmerken van de afdeling
Onze afdeling heeft een aantal bijzondere kenmerken. Zo hebben wij een groot aanbod aan kinderchirurgische problematiek bij kinderen met (multiple) aangeboren aandoeningen. Deze kinderen verblijven in de hele periode van hun intensive care traject op onze afdeling.
Daarnaast zijn wij het oudste Nederlandse centrum voor de behandeling van pasgeborenen -maar ook grotere kinderen- met extra corporele membraan oxygenatie (ECMO). Vanwege onze functie als ECMO centrum, waardoor de behandeling van congenitale hernia diafragmatica is gecentraliseerd krijg je ook de kans je te verdiepen in alle facetten van deze behandelingen. Dit is uniek voor een neonatologie afdeling in Nederland.
Wij werken intensief samen met de afdeling Kinderchirurgie & Obstetrie (Universitair Perinatologisch Centrum Nijmegen).
Er is op de afdeling een bijzondere interesse in pulmonale hypertensie en in de neonatale circulatie. Samen met de ECMO behandeling zijn dit aspecten van het vak waar je op andere neonatale afdelingen niet of nauwelijks mee in aanraking komt. Ook ons wetenschappelijk onderzoek is hier hoofdzakelijk op gericht.
De afdeling beschikt over een groot simulatie centrum zodat je ervaring kunt opdoen met simulatie onderwijs op het gebied van de opvang van ernstig zieke pasgeborenen en ECMO.
Wil je je meer verdiepen in deze aspecten van de neonatologie, dan is onze afdeling the place to be!
Een stage op onze afdeling is een uitstekende plek voor verdere verdieping in de Neonatologie in het algemeen en ECMO en kinderchirurgische problematiek in het bijzonder. De stage is daarnaast een goede als voorbereiding voor een fellowship.

Overige informatie
De Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) http://www.elso.med.umich.edu heeft de afdeling Neonatologie de “Excellence in Life Support Award” toegekend:
This award is created to recognize and acknowledge extraordinary achievement in the following three categories: 

 1. Excellence in promoting the mission, activities, and vision of ELSO
 2. Excellence in patient care by using the highest quality measures, processes, and structures based upon evidence,

 3. And excellence in training, education, collaboration, and communication that supports the ELSO guidelines and contributes to a healing environment.

Staf
De huidige staf bestaat uit:
prof. dr. Willem de Boode
drs. Tim Antonius
drs. Mathijs Binkhorst
dr. Viola Christmann
dr. Marije Hogeveen
drs. Maresa Jiskoot
dr. Robin van der Lee
drs. Rene Matthijsse
drs. Katerina Steiner
dr. Sabine Vrancken
Daarnaast zijn er nog 2 fellows, 2 aios, 6 anios, 1 verpleegkundig specialist en 4 physician assistants werkzaam op de afdeling.

Hoe ga ik leren?

Stage inhoud
Tijdens de profileringstage word je ingeroosterd op (beginnend) fellow niveau. Je geeft supervisie aan a(n)ios en nurse practitioners. Uiteraard maak je kennis met alle werkzaamheden op de afdeling.
Naast de klinische taken is er 4 dagdelen per maand een poliklinisch follow up programma. In een multidisciplinaire setting (neonatoloog, psycholoog, logopedist en fysiotherapeut) worden kinderen volgens een gestandaardiseerd programma terug gezien.
Per jaar nemen wij ongeveer 530 kinderen op de intensive care op en ongeveer 800 kinderen op de medium care afdeling.
Een aantal chirurgische procedures vindt plaats op de NICU zelf.

De stage binnen de afdeling Neonatologie van het Radboudumc is bijzonder interessant omdat het een afdeling is met een groot aanbod aan verschillende ziektebeelden. In het bijzonder (multiple) aangeboren afwijkingen, kinderchirurgische problematiek en ECMO behandelingen. Dit samen in combinatie met de speciale aandacht voor circulatie en pulmonale hypertensie maakt dat je de mogelijkheid krijgt je flink te verdiepen in deze boeiende aspecten van de neonatologie. Een combinatie die je elders minder of niet zal terugvinden!
Er heerst een zeer prettige werksfeer en een goed opleidingsklimaat op onze afdeling.
Er wordt gewerkt in een drieploegen dienst en in het weekend in een twee ploegendienst.
De werkdag begint dagelijks om 08.30 uur met de overdracht van de nachtdienst naar de dagdienst. Aan het einde van de dag wordt er overgedragen aan de avonddiensten.
In de dagdienst wordt er gewerkt op 3 locaties: 2 op de intensive care en 1 op de post IC-high care-medium care en verloskamers.
Na de overdracht wordt er op alle afdelingen visite gelopen.

Besprekingen:

 • dagelijks een röntgenbespreking en overleg met de medisch microbioloog en/of infectioloog en met de kinderchirurgen.

 • 1x per week is er een multidisciplinaire patiëntenbespreking.

 • 1x/week werkgroep prenatale diagnostiek en therapie. Multidisciplinaire werkgroep waarin beleid wordt gemaakt rondom zwangerschappen met maternale en/of foetale pathologie.

 • 1x/week neurologiebespreking.

 • 1x/week onderwijs neonatologie voor de arts-assistenten.

 • 3x/week onderwijs arts-assistenten kindergeneeskunde

 • 1x/maand pathologie bespreking.

 • Regelmatig ‘ Moreel Beraad’. Multidisciplinair overleg onder leiding van de ethicus volgens de Nijmeegse Methode voor Moreel Beraad.

 • Regelmatig perinatale audits.

In overleg kan je meedraaien in het dienstenrooster, uiteraard altijd met een achterwacht.

Tijdens de leerperiode krijg je volop de gelegenheid om je bestaande kennis en vaardigheden toe te passen en daarnaast uiteraard nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Wij willen daarom vóór de stageperiode graag weten wat je wel en niet beheerst. Op die manier kan de supervisor je zo goed mogelijk begeleiden, uitdagen en instrueren.

Er wordt uitgegaan van supervisie op maat volgens de EPA/JCI criteria. Dit wordt aan het begin van de stage formeel met de aios besproken. Tevens maken wij afspraken over de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Halverwege de stage worden de stagedoelen formeel besproken evenals de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Hierbij geeft zowel de arts-assistent als ook de supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Ook wordt tijdens deze bespreking een pad afgesproken om deze doelen alsnog te halen, of, indien alle doelen gehaald zijn, nieuwe doelstellingen te formuleren. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken wordt door de aios een kort verslag gemaakt wat opgenomen wordt in het portfolio.
Gedurende de periode van 6 maanden zal toegewerkt worden naar een geleidelijk meer zelfstandig functioneren in de rol van supervisor.
E zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om accenten te zetten tijdens je stage, afhankelijk van je eigen wensen.
De afdeling beschikt over een systeem van digitaal toegankelijke protocollen. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van CanMeds, KPB en portfolio.

Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de neonatologie.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Eisen aan de sollicitant: voldoende ervaring in de neonatologie met een aantoonbaar goede beoordeling van de stage Neonatologie tijdens de opleiding. Voor de stage geldt een minimum aanstelling van 80%.

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175. 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx