Differentiatiestage Nefrologie Nierziekten

Duur: 
9 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het UMC St. Radboud biedt een veelzijdige opleiding tot nefroloog danwel differentiatiestage nefrologie. Het klimaat van de afdeling is gericht op kennisoverdracht en wetenschappelijke ondersteuning van de klinische beslissingen. De volle breedte van de nefrologie kan uitgeoefend worden. Sterke punten zijn het beoordelen van het urinesediment, het leren uitvoeren van nierbiopsieën, de nierbiopsiebespreking en zelf bekijken van biopten. Door wekelijks te refereren, de poli bespreking, het onderwijs aan AIO’s en veelzijdige discussie tijdens de grote visite is er ruim aandacht voor vaste onderwijsmomenten.

De AIOS wordt gestimuleerd om
- Deel te nemen aan refereerbijeenkomsten van de opleidingsafdeling en cursorisch onderwijs.
- Deel te nemen aan tenminste 7 van de 9 landelijke onderwijsdagen (de zogenaamde NIO-dagen), georganiseerd door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie.
- Het volgen van minimaal 40 uur geaccrediteerd “nefrologisch” onderwijs, zoals de Workshop Nefrologie en Highlights in Nephrology.
- Zo veel mogelijk deel te nemen aan specifieke cursussen zoals over het urinesediment, nefropathologie, peritoneal dialysis university.
- Bij voorkeur tenminste één keer aanwezig te zijn op een internationaal nefrologisch congres, zoals dat van de American Society of Nephrology, International Society of Nephrology, European Renal Association.

De opleiding tot internist in de regio Nijmegen biedt u de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien en te profileren tot internist met het profiel nefrologie.
Wilt u meer weten met betrekking tot algemene informatie over de opleiding en profielen, kijk dan op www.ropin.nl  Tabblad profielen :
algemene informatie over de opleiding en profielen

Wilt u meer weten met betrekking tot inhoud en competentiegerichte beschrijving van uw profiel nefrologie kijk dan op:
inhoud en competentiegerichte beschrijving van profiel

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. J. Berden.
E-mail: j.berden@nier.umcn.nl

Secretariaat Nierziekten
Tel. (024) 361 47 61
Fax (024) 354 00 22
E-mail secretariaat@nier.umcn.nl

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx