Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie voor 5e/6e jaars AIOS neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 ons leuke, jonge en enthousiaste team kinderneurologen die willen bijdragen aan jouw opleiding
- vanaf de eerste week je eigen polikliniek voor nieuwe en controle patienten
- onze speerpunten bewegingsstoornissen en neuromusculaire aandoeningen
- diverse multidisciplinaire polis's (spina bifida, neuromusculair, slikken en drooling, neuro-oncologie, neurodegeneratief, bewegingsstoornissen)
- onze goede samenwerkingscontacten met de neurochirurgie, diverse kinderartsen in huis, NICU, PICU en paramedici 
- ons specifieke onderwijs voor AIOS kinderneurologie naaste het algemene onderwijsprogramma voor AIOS

De afdeling kinderneurologie is onderdeel van de afdeling neurologie van het UMC St Radboud in Nijmegen.
Deze stage staat open voor 5e jaars AIOS kindergeneeskunde en 5e of 6e jaars AIOS neurologie.
Deze etalagestage dient vanwege alle administratieve handelingen (MSRC en AVMS) op tijd te worden aangevraagd.
Arbeidsrechtelijk is de CAO van het Radboud UMC van toepassing. 

De AIOS geniet alle rechten en plichten als de reguliere AIOS in het Radboud UMC.

Sollicitatie en contact

Je kunt solliciteren voor deze stage door het sturen van een brief met CV naar

Jolanda Schieving
kinderneuroloog
UMC St Radboud
afdeling kinderneurologie
Huispost 801
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen.
Telefoon 024-3614654
email: j.schieving@neuro.umcn.nl

Een kennismakingsgesprek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx