Differentiatiestage Kindercardiologie Kindercardiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Organisatie van de opleiding

Het Kinderhartcentrum Nijmegen maakt deel uit van de afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc en ondersteunt alle subafdelingen kindergeneeskunde, inclusief de neonatale intensive care unit (NICU) en ECMO.

Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de kindercardiologische praktijk van het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en de subafdeling congenitale cardiologie van het Radboudumc. Regionaal wordt samengewerkt met CARDEX-kinderartsen in de vorm van een uitgebreid kindercardiologisch netwerk Z-O Nederland.

Invasieve cardiologische procedures alsmede hartoperaties worden verricht in samenwerking met het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis.

De afdeling ziet jaarlijks ongeveer 4000 patiënten. Alle non-invasieve aspecten van de kinder-cardiologie worden uigeoefend zoals: foetale echocardiografie, counseling, inspanningsergometrie. Alsmede echocardiografie, non-invasieve beeldvorming: MRI/CT/Nucleaire beeldvorming en ritmediagnostiek: ECG, Holter en event recording.

Samenstelling van de vakgroep: prof. dr. W.A. Helbing (hoofd afdeling kindercardiologie), mevr. drs. Z. Fejzic, mevr. dr. A.G. Reimer, dr. M.G. Slieker, dr. R.B. Tanke en dr. F.E.A. Udink ten Cate.

Hoe ga ik leren?

Wat zijn de leerdoelen van de profileringsstage kindercardiologie?
In deze profileringsstage verkrijgt de assistent vaardigheden om als kinderarts met uitgebreide cardiologische expertise problemen goed te herkennen en te behandelen. Bij herkenning zal de assistent in staat zijn zelf een diagnose te stellen dan wel goed door te kunnen verwijzen naar een kindercardioloog. Bij doorverwijzing is de assistent in staat zelf kindercardiologische diagnostiek op basaal niveau te verrichten om de diagnose te onderbouwen. Wat betreft behandeling zal het in de regel gaan om behandeling in samenspraak met een kindercardioloog. Daarvoor zal de assistent aan het einde van de stage beschikken over een kindercardiologisch kader voor voorkomende pathologie en cardiale therapie.

Leerdoelen:

 • Diepgaande kennis van aangeboren en verworven kindercardiologische problemen, inclusief diagnostiek en therapie

 • Beheersing cardiologische anamnese en lichamelijk onderzoek

 • Beheersing elektrocardiografie

 • Beheersing echocardiografie

 • Ervaring met aanvullende beeldvormende diagnostiek

 • Competentie documentatie en presentatie van kindercardiologische casuïstiek.

Inhoud:

 • Kindercardiologische zelfstudie en onderwijs

 • Poliklinisch vier spreekuren per week met intensieve supervisie

 • Klinische diagnostiek en behandeling met intensieve supervisie

 • Electrocardiografische scholing in het kader van poliklinische en klinische bezigheden

 • Scholing echocardiografie

 • Documentatie en presentatie in het kader van correspondentie en besprekingen

Er wordt uitgegaan van de eindtermen Miller 3 of 4. Dit wordt aan het begin van de stage ook formeel besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Halverwege de stage worden de stagedoelen formeel besproken evenals de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Hierbij kun jij en je supervisor van tevoren aangeven of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Ook wordt tijdens deze bespreking een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken wordt verwacht dat je een kort verslag maakt, wat opgenomen wordt in je portfolio.

Tot slot
Het is mogelijk de profileringsstage kindercardiologie in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden inzake het doen van algemene diensten. Compensatie hiervan vindt in onderling overleg plaats.
Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kindercardiologie.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl. Telefoonnumer: 024-3613175. 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx