Differentiatiestage Intensive care Kinder-Intensive Care

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage in de kinder-intensive care?
Voor een optimale eerste opvang van het acuut vitaal bedreigde kind is goede kennis van de pathofysiologie t.a.v. ontregeling van de respiratie, circulatie, neurologie en milieu interieur essentieel. Daarnaast is voldoende training van de APLS reanimatieprincipes van belang. Met de exposure aan acuut complexe problematiek binnen deze profileringsstage worden zowel kennis als vaardigheden op kinder-IC gebied aangescherpt. Dit is ook in de algemene praktijk zeker van nut.

Waarom kinder-IC in het Radboudumc Nijmegen?
Het Radboudumc is een traumacentrum inclusief MMT/traumahelikopter. Er is een breed patiënten aanbod vanuit een grote regio. De kinder-IC is verantwoordelijk voor de opvang van vitaal bedreigde kinderen op de SEH, direct betrokken bij de trauma opvang en verzorgt de kinder-reanimatiefunctie in het UMC. Daarnaast is de kinder-IC proactief aanwezig op de kinderverpleegafdelingen (outreach). Er bestaat een goed opleidingsklimaat met laagdrempelige supervisie, bed side teaching, een basiscursus IC aan het begin van de stage en gestructureerd cursorisch onderwijs IC. Gestructureerd worden APLS scenario’s verzorgd door de kinderreanimatie cie.

Wie zijn wij?
De PICU subafdeling bestaat uit 10 enthousiaste kinderintensivisten: 8 kinderarts-intensivisten en 3 anesthesioloog-kinderintensivisten. Allen hebben CRM (crew resourche management) training gevolgd. Er is 24/7 supervisie van de patiëntenzorg door kinderintensivisten. Daarnaast zijn er 1-2 fellows in opleiding tot kinderintensivist. De afdeling beschikt over eigen echoapparatuur en bronchoscoop. Er is een actief wetenschappelijk klimaat met o.a. dierexperimenteel onderzoek op het gebied van hemodynamische monitoring. Het EPD is operationeel.

Hoe ga ik leren?

Wat zijn de leerdoelen van de profileringsstage kinder-intensive care?
Kennis en vaardigheden worden gescoord volgens de themakaarten Acute geneeskunde en Intensive care van het plan GOED. De volgende ziektebeelden komen o.a. aan bod:
• Sepsis/meningitis
• Shock
• Respiratoire insufficiëntie
• Status epilepticus
• Coma
• Acute metabole ontregeling
• (Neuro)trauma
• Perioperatieve instabiliteit

Toetsing tijdens de module Acute geneeskunde en Intensive Care vindt plaats door:
• KPB: 6 maal per periode, waarbij dit 3 maal geïnitieerd wordt door de AIOS en 3 maal door de supervisor.
• Eenmaal 360° toets, waarbij het voorstel is hierbij te betrekken: ANIOS waarmee samengewerkt wordt, 2 supervisoren, senior- verpleegkundige van de unit waar gewerkt wordt. Deze toetsing vindt circa halverwege de module plaats.
• Bespreking van de Evidence Based Medicine casus

Er wordt verwacht dat je casuïstiek of een klinisch vraagstuk onderzoekt en uitwerkt in de vorm van een of artikel of protocol.

Er wordt competentiegericht opgeleid en uitgegaan van de eindtermen Miller 3 of 4. Dit wordt aan het begin van de stage formeel besproken. Ook worden afspraken gemaakt over je persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Halverwege de stage worden de stagedoelen formeel besproken, samen met de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Hierbij geven jij en je supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Ook wordt tijdens deze bespreking een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maak je een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.

Het is mogelijk de profileringsstage kinder-intensive care in parttime dienstverband (minimaal 80%) te volgen. Tijdens de profileringsstage is het gewenst dat je participeert in het onderwijs op het gebied van de kinder-intensive care.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze profileringsstage kun je contact opnemen met Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde. Email: sandra.scherpenborg-kosssen@radboudumc.nl. Telefoonnummer: 024-3613175.

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx