Differentiatiestage Dysmorfologie/multipele congenitale afwijkingen Diagnostiek van verstandelijke beperking

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het UMC St Radboud is een vooraanstaand centrum op het gebied van wetenschappelijk en diagnostisch genetisch onderzoek bij aangeboren aandoeningen met een verstandelijke beperking. 
De genetische diagnostiek  van aangeboren aandoeningen met verstandelijke beperking vindt plaats binnen het traject dat volgt na vragen over oorzaak en erfelijkheid van deze aandoeningen. In dit diagnostisch traject worden de meest vernieuwende technieken van genetisch onderzoek gebruikt ( “genoomdiagnostiek”) en de nieuwste bevindingen geïnterpreteerd van met name gedetailleerd chromosomenonderzoek (momenteel Cytoscan array) en Next Generation Sequencing (NGS). De afdeling Genetica van het UMC St Radboud is hiermee nationaal en internationaal mede leidend. 
De afdeling Genetica bestaat uit de drie secties Genoom research, Genoom diagnostiek en Klinische genetica die nauw samenwerken.
Specifieke discipline overstijgende bijeenkomsten: wekelijks research bijeenkomst ID, wekelijks klinisch overleg ID. 

Algemene informatie over de afdeling is terug te vinden op ons deel van de UMC St Radboud-website.
Hier is ook de samenstelling van de vakgroep terug te vinden.

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1 AIOS tegelijk. De begindatum wordt in onderling overleg afgesproken. De sollicitant moet het basisgedeelte van de eigen opleiding afgerond hebben en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden.

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan Mw. Dr. T. Kleefstra, Klinische Genetica UMC  St Radboud Nijmegen (t.kleefstra@gen.umcn.nl)

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx