Differentiatiestage Kinderchirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het UMC St Radboud heeft, in een apart gebouw de zorg voor moeder en kind gepositioneerd. De kinderchirurgen van de afdeling Heelkunde zijn daar werkzaam. Naast de kinderchirurgen zijn er ook CHIVO’s en kinderartsen werkzaam. De stage is bedoeld als verdiepeing tav de chirurgie bij kinderen in de algemene praktijk, maar kan ook worden aangegrepen als voorbereiding op een verdere carriere als kinderchirurg. De stage biedt een breed palet aan verrichtingen: Algemene chirurgie bij kinderen, zoals: - liesbreuk en orchidopexie, appendectomie, - invaginatie, Meckel’s divertikel, mediane halscyste Traumatologie, zoals: - supracondylaire humerusfractuur - flexibele intramedullaire pennen (femur, radius/ulna) Centraal veneuze toegangschirurgie Minimaal invasieve chirurgie bij kinderen Participatie in de specifieke kinderchirurgie en kennis over het zieke chirurgische kind vormt een belangrijk onderdeel van de stage. Opleiding zal door de gehele groep worden verzorgd. OPleider zal de planning en voortgang bewaken.

Sollicitatie en contact

Prof. Dr. M.H.W.A. Wijnen, kinderchirurg 801 Kinderchirurgie UMC St Radboud Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 024-3619761

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx