Differentiatiestage Gynaecologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijd om te werken aan eigen endoscopische vaardigheden in een kliniek met een breed pakket aan ingrepen, waaronder derdelijns zorg en robotgeassisteerde laparoscopie. Aanleren indicatie stelling, beeldherkenning, diverse ingrepen met verschillende apparatuur, ingreepspecifieke complicaties en trouble shooting. Soepel intra en extracorporeel leren knopen. Aantal dagen extern bij de afdeling chirurgie en urologie (bijv laparoscopische nefrectomieën en prostatectomieën). Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek op endoscopisch gebied inclusief volgen congres op endoscopisch gebied o.a. halfjaarlijks symposium WGE en congres NVEC bezoeken. Deelname Nijmeegse cursus anatomie door de lapaorscoop.

Algemene informatie:
In het kader van de opleiding tot medisch specialist in de Verloskunde & Gynaecologie werkt de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud samen met een vijftal niet-universitaire opleidingsziekenhuizen:
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
- Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
- Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
- Jeroen Bosch Ziekenhuis,  ‘s-Hertogenbosch
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Het hoofd van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC  St Radboud is voorzitter van de cluster opleidingscommissie.

De opleiding is als volgt georganiseerd:
1 ½  jaar niet universitair
3 jaar universitair inclusief 6 maanden differentiatie
1 ½  jaar niet universitair inclusief 6 maanden differentiatie

Samenstelling van de vakgroep Verloskunde & Gynaecologie
UMC St Radboud:
Gynaecologie Prof. dr. M.E. Vierhout, pijlerhoofd
Mw. dr. K.B. Kluivers
Mw. drs. M.I.J. Withagen
Drs. R.F.A. Thijssen
Dr. W.N.P. Willemsen
Drs. L. Dukel
Verloskunde Prof. dr. F.P.H.A. Vandenbussche, pijlerhoofd
Prof. dr. F.K. Lotgering
Dr. M.E.A. Spaanderman
Drs. A.J. Eggink
Mw. drs. M.D. Woiski
Dr. J. van Dillen
Dr. S. Al Nasiry (fellow)
Dr. O.W.H. van der Heijden (fellow)
Oncologie Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, pijlerhoofd
Dr. R.L.M. Bekkers
Mw. dr. J.A. de Hullu
Mw. dr. M.A.P.C. van Ham
Mw. dr. P.L.M. Zusterzeel
Mw. dr. J.M.A. Pijnenborg (fellow)
Voortplantings-geneeskunde Prof. dr. J.A.M. Kremer, pijlerhoofd
Mw. prof. dr. D.D.M. Braat
Mw. dr. C.C.M. Beerendonk
Dr. W.N.P. Willemsen
Mw. dr. K. Fleischer
Mw. drs. M.A.F. Traas (fellow)
Dr. J.M.J. Smeenk        (vervullen samen 1
Mw. dr. A.W. Nap        fellow plaats)

Kwaliteitsindicatoren en informatie over kwaliteitsbeleid:
Leerprogramma 360? beoordeling (MSF digitaal)
digitaal portfolio (ePASS)
modern opleiden
discipline overstijgend onderwijs
KPB / OSAT
Evidence Based Medicine
onderwijsrooster
Leermeesters EFFECT
intervisie
incidentenbespreking
opleiders & kwaliteitszorg (teach the teacht
r)
Leerklimaat visitaties (laatste visitatie 27-06-2008)
wetenschappelijk onderzoek
interne audit (DiRect)
jaargesprekken
vertrouwenspersoon
Skills & Drills
Leerorganisatie onderwijsinstituut
OOR Regio
Centrale Opleidings Commissie

Smiley’s
 
Het UMC St Radboud heeft als eerste academisch ziekenhuis in Nederland drie “Smiley’s” toegekend gekregen door de stichting Kind en Ziekenhuis.
De stichting Kind en Ziekenhuis kent “Smiley’s” toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden. Daarbij worden drie zorgsituaties in ogenschouw genomen: de zorg op de kinderafdeling, de zorg in de dagbehandeling, en de zorg op de kraamafdeling. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de “Smiley” is toegekend, voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.

Sollicitatie en contact

Aanvang per direct mogelijk.
Eisen: laatste 2 jaar van opleiding Verloskunde & Gynaecologie.

Procedure: brief met cv naar opleider mevr. prof. dr. D.D.M. Braat.
Contactgegevens:
UMC St Radboud
T.a.v. Prof. dr. D.D.M. Braat
Afdeling Verloskunde & Gynaecologie, 791
Postbus 9101
6500 HB  NIJMEGEN
024 – 361 47 26

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx