Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gynaecologische oncologie in breedste zin. Volledig uitgewerkte (poli-)klinische stages Medische oncologie, Radiotherapie, Palliatieve zorg en Klinische genetica, tevens cursus histologie/cytologie.

Algemene informatie:
In het kader van de opleiding tot medisch specialist in de Verloskunde & Gynaecologie werkt de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud samen met een vijftal niet-universitaire opleidingsziekenhuizen:
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
- Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
- Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

De opleiding is als volgt georganiseerd:
1 ½ jaar niet universitair
3 jaar universitair inclusief 6 maanden differentiatie
1 ½ jaar niet universitair inclusief 6 maanden differentiatie

Samenstelling van de vakgroep Verloskunde & Gynaecologie UMC St Radboud:
Gynaecologie Prof. dr. M.E. Vierhout, pijlerhoofd
Mw. dr. K.B. Kluivers
Mw. drs. M.I.J. Withagen
Drs. R.F.A. Thijssen
Dr. W.N.P. Willemsen
Drs. L. Dukel
Verloskunde Prof. dr. F.P.H.A Vandenbussche, pijlerhoofd
Prof. dr. F.K. Lotgering
Dr. M.F.A. Spaanderman
Drs. A.J. Eggink
Mw. drs. M.D. Woiski
Dr. J. van Dillen
Dr. S. Al Nasiry (fellow)
Dr. O.W.H. van der Heijden (fellow)
Oncologie Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, pijlerhoofd
Dr. R.L.M. Bekkers
Mw. dr. J.A. de Hullu
Mw. dr. M.A.P.C. van Ham
Mw. dr. P.L.M. Zusterzeel
Mw. dr. J.M.A. Pijnenborg (fellow)
Voortplantings-
geneeskunde Prof. dr. J.A.M. Kremer, pijlerhoofd
Mw. prof. dr. D.D.M. Braat
Mw. dr. C.C.M. Beerendonk
Dr. W.N.P. Willemsen
Mw. dr. K. Fleischer
Mw. drs. M.A.F. Traas (fellow)
Dr. J.M.J. Smeenk        (vervullen samen 1
Mw. dr. A.W. Nap         fellow plaats)

Kwaliteitsindicatoren en informatie over kwaliteitsbeleid:
Leerprogramma 360? beoordeling (MSF digitaal)
digitaal portfolio (ePASS)
modern opleiden
discipline overstijgend onderwijs
KPB / OSAT
Evidence Based Medicine
onderwijsrooster
Leermeesters EFFECT
intervisie
incidentenbespreking
opleiders & kwaliteitszorg (teach the teacher)
Leerklimaat visitaties (laatste visitatie 27-06-2008)
wetenschappelijk onderzoek
interne audit (DiRect)
jaargesprekken
vertrouwenspersoon
Skills & Drills
Leerorganisatie onderwijsinstituut
OOR Regio
Centrale Opleidings Commissie

Smiley’s
 
Het UMC St Radboud heeft als eerste academisch ziekenhuis in Nederland drie “Smiley’s” toegekend gekregen door de stichting Kind en Ziekenhuis.
De stichting Kind en Ziekenhuis kent “Smiley’s” toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden. Daarbij worden drie zorgsituaties in ogenschouw genomen: de zorg op de kinderafdeling, de zorg in de dagbehandeling, en de zorg op de kraamafdeling. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de “Smiley” is toegekend, voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.

Sollicitatie en contact

Aanvang: afhankelijk van plaatsing.
Eisen: 4e, 5e of 6e jaars AIOS gynaecologie met affiniteit voor oncologie

Procedure:  brief met cv naar opleider mevr. prof. dr. D.D.M. Braat.
Contactgegevens:
UMC St Radboud
T.a.v. mevr. prof. dr. D.D.M. Braat
Afdeling Verloskunde & Gynaecologie, 791
Postbus9101
6500 HB Nijmegen

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx