Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Bot en weke delen tumoren zijn relatief zeldzaam, reden waarom de zorg voor deze aandoeningen in Nederland geconcentreerd is in vier centra. Tijdens de stage ziet de AIOS in korte tijd veel verschillende aandoeningen op dit gebied. Eenvoudigere operatieve ingrepen worden door de AIOS verricht onder supervisie. Bij complexere ingrepen wordt geassisteerd.

Begeleiding van de stage door de stafleden orthopedische oncologie, dr. H.W.B. Schreuder en dr. I.C.M. van der Geest.

Klik hier voor meer informatie over de specialisten.

Sollicitatie en contact

De selectie van geïnteresseerde AIOS zal gebeuren op basis van de indruk die verkregen wordt uit het CV en de portfolio. Daarnaast vindt er een kennismakingsgesprek plaats.
De aanmelding voor de stage dient ten minste een half jaar vóór aanvang van de stage ingediend te zijn. Het kennismakingsgesprek en beslissing tot selectie zal uiterlijk 5 maanden voor aanvang van de stage bekend worden gemaakt.

Voor vragen en aanmelding kun je contact op nemen met dr. I.C.M. van der Geest:  I.vanderGeest@orthop.umcn.nl . Sollicitatie uitsluitend met cv en portfolio.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx