Keuzestage Dysmorfologie/multipele congenitale afwijkingen Dysmorfologiestage Suriname

Duur: 
2 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt de AIOS een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland, toegespitst op klinisch genetische diagnostiek en behandeling bij syndromen en/of verstandelijke handicaps. Omdat er in Suriname geen klinisch geneticus werkzaam is, betreffen veel van de verwijzingen kinderen met ernstige problemen. Er is veel dysmorfologie en bij een groter deel dan in Nederland is een a vue diagnose mogelijk van de aangeboden patiënten. Het zwaartepunt van deze stage ligt dan ook op de dysmorfologie en aangeboren afwijkingen bij een populatie van gemengde etnische achtergrond. De AIOS leert over het doelmatig inzetten van beperkt beschikbaar aanvullend onderzoek. Ook is er aandacht voor hoe culturele achtergronden, de ideeën over erfelijkheid en oorzaken van aangeboren afwijkingen/verstandelijke handicaps, en de attitudes tegenover genetisch onderzoek kunnen beïnvloeden.

In de huidige tijd met next-generation-sequencing zal de AIOS bekwaamheid ontwikkelen in het onderzoek bij kinderen met verstandelijke beperking, dysmorfe kenmerken en aangeboren afwijkingen in de context van een omgeving met beperkte middelen, en dus met een phenotype-first approach.

Duur: 2 maanden (ca. februari-maart)

(2 weken Suriname / 6 weken Nederland / 2 aios per jaar)

Suriname / Paramaribo
In Suriname, een land vier keer zo groot als Nederland, wonen ruim 500.000 mensen, het grootste deel in en rond de hoofdstad Paramaribo. Er worden  circa 10.000 kinderen per jaar geboren. Het specialisme klinische genetica bestaat er niet. Het land telt 5 ziekenhuizen: 4 in Paramaribo en 1 in Nieuw-Nickerie. Verder zijn er een keten van kleine poliklinieken langs de kuststrook en medische missieposten in het binnenland. In het binnenland wonen geschat 50.000-70.000 mensen. De bevolking is met recht multicultureel. De hoofdtaal is Nederlands, maar de voertaal in het binnenland Sranantongo.

Paramaribo heeft een universiteit (Anton de Kom universiteit) met een medische faculteit en Academisch Ziekenhuis (AZP). Medisch specialisten worden deels in Suriname en deels in het buitenland (vaak Nederland) opgeleid. De medische faculteit bevindt zich in het Medische Wetenschappelijk Instituut, waarin zich ook het chromosomenlaboratorium bevindt waar karyotypering en beperkt FISH-onderzoek mogelijk is. In Suriname wordt geen DNA- of metabool onderzoek gedaan, maar er kan wel DNA geïsoleerd worden voor onderzoek in het buitenland.

Hoe ga ik leren?

De meeste patiënten zullen gezien worden op de afdelingen kindergeneeskunde en neurologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daarnaast worden poliklinieken gehouden in de andere 3 ziekenhuizen van Paramaribo: Het RK Vincentius ziekenhuis, het Diaconessen ziekenhuis en ’s Lands Hospitaal. In de stage kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, afhankelijk van de aangeboden case mix.

Ook is er de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het revalidatiecentrum, een school/dagbesteding voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, het chromosomenlaboratorium van het Medisch-Wetenschappelijk Instituut en om een college bij te wonen in de medische faculteit.

De AIOS zal onderdeel zijn van een team bestaande uit een klinisch geneticus dysmorfologie, klinisch geneticus neurogenetica en een kinderneuroloog. Samen zien zij ongeveer 100 patiënten in 2 weken. Dit vereist een goede voorbereiding en een groot deel van de afwerking zal in Nederland plaatsvinden. De opbouw van de stage is daarom: 1 week Nederland – 2 weken Suriname – 5-6 weken Nederland.

Show-and-tell

Een aantal AIOS klinische genetica in het UMCG hebben deze keuzestage reeds gevolgd. Vraag gerust naar hun ervaringen.

Sollicitatie en contact

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief of email met CV en motivatie zenden aan Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij-Arts, klinisch geneticus, UMCG, afdeling Klinische Genetica, CB 51, postbus 30001, 9700 RB  Groningen, tel: 050-3617163, email: c.m.a.van.ravenswaaij@umcg.nl

Sollicitaties die vóór 1 oktober binnen zijn worden in behandeling genomen voor de stage in het daarop volgende jaar (februari-maart)

 

 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx