Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde i.c.m. klinische genetica

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De VPG van het UMCG heeft een intensieve samenwerking met de Klinische Genetica (KG). Er zijn veel tertiaire verwijzingen uit de hele regio noord-oost Nederland.

Er zijn gespecialiseerde poli’s voor oa Turner-patiënten en voor paren met een verzoek tot IVF met preimplantatie genetische diagnostiek. De KG verricht counseling bij paren met een erfelijke belasting en kinderwens en met een genetische oorzaak voor fertiliteitproblemen. Er is een werkgroep geslachtelijke ontwikkelingsstoornissen (DSD).

Organisatie van de opleiding op de VPG is in handen van het onderafdelingshoofd.

Er wordt competentiegericht opgeleid, aan de hand van een persoonlijke ontwikkelingsplan van de AIOS , en bekwaamheden worden vastgelegd in een (elektronisch )portfolio.

Sollicitatie en contact

Er wordt één stageplaats aangeboden per 6 maanden. Het is niet mogelijk dat er gelijktijdig meer dan één AIOS deze differentiatiestage volgt. De aanvangstijd dient daarom in overleg met de stagebegeleiders afgesproken te worden.

Van de AIOS wordt verwacht dat deze de reguliere VPG stage in de opleiding O&G volledig afgerond heeft voordat met de differentiatiestage wordt begonnen.

Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Mw Prof Dr J.A. Land. Zij is bereikbaar via tel 050-3613000 of j.a.land@og.umcg.nl.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx