Differentiatiestage Prenatale geneeskunde Prenatale Diagnostiek

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is uniek vanwege de uitzonderlijke expertise van het hoofd van de PD in het UMCG (Prof dr C.M. Bilardo). Zij heeft nationale en internationale bekendheid op het terrein van de prenatale diagnostiek, in het bijzonder de vroege screening voor chromosomale en congenitale afwijkingen en de foetale echocardiografie.

Ook is deze stage uniek vanwege het grote adherentiegebied (3.5 miljoen inwoners in NO Nederland) van het UMCG. Dit leidt tot een groot aantal tertiaire verwijzingen uit de hele regio. Jaarlijks worden ongeveer 400 gevallen van aangeboren afwijkingen, al dan niet in combinatie met een chromosomale afwijking of genetisch syndroom, echoscopisch en door middel van invasieve ingrepen, gediagnosticeerd.

Bovendien, Noord Nederland is de regio waar alle aangeboren afwijkingen worden geregistreerd in het kader van de Europese Eurocat register. Dit schept unieke kansen voor onderzoek.

 

Het is mogelijk dat binnen deze stage gelijktijdig andere stages Obstetrie worden gevolgd. Omdat zijn er ook reguliere AIOS en fellows werkzaam zijn op de afdeling Obstetrie, wordt de aanvangstijd van de etalage stage in overleg met de stagebegeleiders afgesproken, om voldoende opleidingsmomenten voor allen te garanderen.

Sollicitatie en contact

Er wordt één stageplaats aangeboden per  12 maanden.
In geval van het verkrijgen van bekwaamheidsverklaringen voor specifieke onderdelen van de PD stage, bestaat in de toekomst waarschijnlijk de mogelijkheid daarmee korting te verwerven bij de subspecialisatie Perinatologie.
Van de eAIOS wordt verwacht dat deze de reguliere PD stage in de opleiding O&G volledig afgerond heeft, voordat met de differentiatiestage wordt begonnen.
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij  Dr  C. M. Bilardo. Zij is bereikbaar via tel 050-3615641 of  c.m.bilardo@og.umcg.nl.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx