Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen Vasculaire neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Neurologie van het UMC Groningen is neemt de zorg op zich van grote aantallen mensen met een beroerte. De afdeling heeft een belangrijke regionale zorgtaak in de stad Groningen en in het noorden en oosten van de provincie, en vormt daarnaast het tertiaire verwijscentrum voor de noordelijke provincies. In 2009 werden meer dan 1300 mensen met of na een beroerte gezien, van wie er 400 werden opgenomen, en van wie er 130 intraveneuze thrombolyse ondergingen. Daarnaast werden 150 mensen gezien op de TIA-dagopname. De zorg is zeer geprotocoliseerd en multidisciplinair (samenwerking met andere medische specialismen, paramedici en verpleegkundigen), waardoor snelle en efficiënte diagnostiek en behandeling mogelijk zijn. In deze setting is het niet alleen mogelijk om zeer goede patiëntenzorg te leren, maar ook om voldoende tijd vrij te maken om te participeren in lopend onderzoek. Stage begeleider: Dr. G.J Luijckx, neuroloog (g.j.luijckx@neuro.umcg.nl) De stage Vasculaire Neurologie kan plaats vinden in het vrije deel van de opleiding, in jaar 5 of 6

Sollicitatie en contact

Aanvang stage in samenspraak.
Contactpersoon Dr.GJ Luijckx, neuroloog.
E-mail: g.j.luijckx@neuro.umcg.nl.
Tel: 050-3612400
Afdeling Neurologie AB51
UMC Groningen
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Een formele sollicitatiebrief en een kennismakingsgesprek maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx