Differentiatiestage Benigne gynaecologie Endometriose

Duur: 
3 maanden
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Alle facetten die betrekking hebben op endometriose komen aan bod in deze stage waardoor kennis en kunde kunnen worden vergaard op het gebied van diagnostiek en behandeling zowel hormonaal als chirurgisch met tevens aandacht voor de keuze van een eventuele fertiliteitsbehandeling. 
Door de complexiteit van het klachtenpatroon wordt intensief samengewerkt in een multidisciplinair team bestaande uit gynaecologen, chirurgen, een uroloog, radiologen en zo nodig aangevuld met de expertise van een medisch maatschappelijk werker, een bekkenbodemfysiotherapeut een seksuoloog of een MDL arts. 

Onze staf benigne gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde bestaat uit 9 gynaecologen en 1 fellow voortplantingsgeneeskunde. Daarnaast zijn er 4 IVF artsen werkzaam. 
Het UMCG heeft zowel een regiofunctie als derdelijns functie waarbij het endometriose expertise centrum (EEC) een belangrijke regiofunctie vervult, voor zowel verwijzingen uit de eerste, alsook de tweede lijn. Er worden circa 200 nieuwe patiënten per jaar aangemeld.
Er zijn 3 gynaecologen uit ons team met endometriose als aandachtsgebied. Dr. Ellen Klinkert is hoofd van het centrum en richt zich met name op hormonale therapieen en endoscopische level 4 ingrepen. Zij is oa bestuurslid van de werkgroep Endometriose. Drs Karin vd Tuuk richt zich ook op endoscopische level 4 ingrepen en zet haar expertise op het gebied van seksuologie in bij endometriosepatienten. Tot slot neemt dr. Astrid Cantineau de endometriosepatienten met kinderwens onder haar hoede en richt zich op diagnostische en level 2 therapeutische ingrepen en therapeutische opties ten aanzien van de voorplantingsgeneeskunde.

Binnen het Cluster Noord-Oost verzorgen wij het academische deel van de opleiding tot gynaecoloog. De opleiders zijn Prof dr. Marian Mourits en Prof dr. Sicco Scherjon (plaatsvervangend opleider). De AIOS hebben een grote inbreng in hun eigen opleiding. Eens per jaar vindt de jaarlijkse evaluatie van de opleiding plaats waar ruimte wordt geboden voor het bespreken van klus- en pluspunten afgesloten met een feestelijk diner.

Wekelijks vindt er onderwijs plaats voor of door de AIOS die stage gynaecologie lopen en vindt er tevens een indicatiebespreking plaats. Daarnaast wordt dagelijks na de overdracht een voordracht gehouden door staf, onderzoekers, AIOS, verloskundigen en soms ook co-assistenten.
1x per 2 maanden vindt er clusteronderwijs gedurende de hele dag plaats.

Sollicitatie en contact

Neem gerust contact op voor aanvullende informatie en mogelijkheden.

Dr. E.R Klinkert
e.r.klinkert@umcg.nl
050-3613000

Dr. A.E.P.CAntineau
a.e.p.cantineau@umcg.nl
050-3613120

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx